– Naboen kommer med en særdeles ufin påstand

Krangelen om et utbrent uthus raser videre. Den ene parten føler seg neglisjert, mens den andre parten føler at de har vist stor velvilje.

Boligene til Biti og Søgård
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

De bor noen få meter fra hverandre ved elvebredden i Karasjok: Advokat Trond P. Biti og statens oppsynsmann Erland Søgård.

Naboene skriver brev om hverandre til Karasjok kommune.

Tidligere i sommer protesterte Biti kraftig imot Søgårds planer om gjenoppføring av et nedbrent uthus fordi det kom til å redusere utsikten deres.

Erland Søgård

Naturoppsyn Erland Søgård ved Statens naturoppsyn.

Foto: Dragan Čubrilo

LES OGSÅ: Advokat i nabokrangel med statens oppsynsmann

Nå har Søgård svart på brevet. Han skriver i brevet at det nye uthuset som bygges, vil naboens utsikt være bedre enn før det gamle uthuset brant ned.

– Utsikten naboen refererer til har først oppstått etter at uthuset brant ned og bør ikke være relevant, skriver han.

– Ufin påstand

Søgård synes det er en særdeles ufin påstand fra naboen om at de ikke blir respeketert og at de blir neglisjert. Ifølge Søgård har de vist stor velvilje da de solgte tomt og ga tillatelse til å bygge garasje helt inntil tomtegrensa.

Trond P. Biti

Advokat Trond P. Biti.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Søgård svarer også på påstanden om at bygningen er ulovlig oppført med at den ble bygd på 1960-tallet.

I brevet fra i sommer hevdet advokaten at uthuset til naboen kunne være ulovlig oppført.

– Påstanden om at uthuset er ulovlig oppført stemmer heller ikke. Vi har ikke sett noe dokumentasjon som tilsier det. Riktignok krysset hjørnet på det utbrente uthuset tomtegrensa til Biti, men det er en overdrivelse fra hans side når han påstår den var en meter inne på hans tomt, skriver Søgård som til daglig jobber i Statens naturoppsyn.

Han påpeker også at det nye uthuset ikke skal bygges på den gamle grunnmuren.

– Grunnmuren er ikke fullt ut erstattet fra forsikringsselskapet, når vi likevel velger å flytte den inn på vår eiendom lider vi et økonomisk tap som vi strengt tatt ikke skulle behøve, skriver Søgård.

– Vi kan unngå søksmål

Biti har overfor Karasjok kommune bedt om befaring av tomten slik at man kan unngå privat søksmål og fordyrende elementer i saken.

Dette har ikke Søgård noen problemer med, men samtidig mener han saken bør være godt nok opplyst allerede.