Nå tar hun grep før turistsesongen

Ordføreren i Karasjok inviterer til møte for å lokke sårt tiltrengte turister til bygda. Men pengene til årets påskefestival, de uteblir.

Anne Toril Eriksen Balto

Karasjok-ordfører Anne Toril Eriksen Balto kaller inn til møte om turistnæringen i bygda.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

I løpet av ett år passerer 80.000 turister Karasjok. Et fåtall av de velger å bli værende. Det vekker bekymring hos flere.

NRK skrev tidlig i fjor høst om hvordan Karasjok taper turister og derav inntekter. Flere aktører kom på banen, samtlige med kommentaren om at det finnes en enkel løsning, nemlig bedre organisering og samkjøring av aktiviteter.

Det var ordfører Anne Toril Eriksen Balto enig i, og hun har nå kalt inn til et møte om tingenes tilstand i Karasjok.

– Aktuelle reiselivsnæringer i området samles i mai for å prate om hvordan vi kan løfte turismen i flokk. Det trenger vi, sier hun til NRK mandag ettermiddag.

Les også: Kommunen går i bresjen for turist-samarbeid

Det sies at Karasjok skal være en reiselivsdestinasjon. Men hvor blir pengene av?

John Arne Mathisen, direktør Scandic Karasjok
Turister i Karasjok

Pappa Jörg, og døtrene Caro (14) og Anna (12) fra Tyskland besøkte Karasjok i fjor sommer, men ble bare noen få timer før de reiste videre.

Foto: Monica Falao Pettersen

Usikker sommersesong

For Scandic Hotel Karasjok var fjoråret en suksess med gode tall og økning i antall besøkende, men hotelldirektør John Arne Mathisen er bekymret for den kommende sesongen.

Gatene vil bli tomme i Karasjok

John Arne Mathisen2

Han setter pris på at kommunen ønsker å ta initiativ til bedre samhandling aktører imellom, men undrer seg over én ting:

– Det sies at Karasjok skal være en reiselivsdestinasjon. Hvor blir pengene av? Midlene fra kommunene samsvarer ikke med hva de sier Karasjok skal tilby for turistene.

John Arne Mathisen

Hotelldirektør John Arne Mathisen er klar for et samarbeid om turistnæringen i Karasjok.

Foto: Monica Falao Pettersen

Ordførerens svar lyder slik:

– Midlene vi får fra fylkeskommunen har blitt halvert. Dermed har det seg slik at påskefestivalen ikke har fått de midlene de har søkt om.

Les mer her om hva Innovasjon Norge-leder tror Karasjok må gjøre annerledes, og hvorfor Tana har gjort suksess med sin turistnæring.

Mathisen understreker at påskefestivalen betyr ekstremt mye for turistnæringen i Karasjok. Uten festivalens ve og vel, vil også de få turistene som oppsøker bygda på den tiden av året, forsvinne.

– Gatene vil bli tomme, sier han.

Eriksen Balto er ikke uenig. Selv sier hun at hun er opptatt av å videreføre påskefestivalen i årene fremover.

– Men hvordan skal det gå seg til hvis man ikke får midler fra kommunen?

– Vi må få til en fast post i budsjettet vårt hva gjelder festivalen. Den er en stor del av turistnæringen her i Karasjok, og det må vi ta i betrakning. avslutter hun.

SE VIDEO:

Turister på besøk i Karasjok, men de færreste blir lenger enn noen får minutter, mens bussen stopper.

Turistene som er innom Sápmi Park blir sjelden mer enn maksimalt én time. Foto: Monica Falao Pettersen