Nå skal reineiere slippe å betale avgift for disse

Reineiere skal ikke lenger måtte betale avgift for innkjøp av snøskutere og andre motoriserte driftsmidler.

Anders Nils Buljo

Illustrasjonsbilde av en mann som kjører snøskuter.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

Reineiere skal nå bli likestilt med bønder og dermed slippe avgifter som motoriserte driftsmidler.

Dette har i flere år vært et viktig krav fra næringa, og vil gi store avgiftslettelser for den aktive reindriftsutøver, skriver regjeringen i en pressemelding.

Dette løftet kommer regjeringen i forbindelse med den pågående kampen om stortingsmakten de neste fire årene.

Innføres i 2018

Regjeringen vil gjøre fremlegg om innføring av avgiftsfritak på kjøp av driftsmiddel i reindrifta.

Konkret blir det foreslått at snøskuter, ATV, og terrenggåande motorsykkel får tilsvarende avgiftsfritak som det som er etablert for driftsmiddel i jordbruket. Ordningen blir avgrenset til de reineierne som er registrert i meiverdiavgiftsregisteret. Avgiftsfritaket blir innført så snart som mulig i 2018.

Regjeringen Solberg har en politisk målsetning om å utvikle reindriftsnæringen som en rasjonell og marknadsorientert næring, som er berekraftig i et langsiktig perspektiv.

Behandles som næringsutøvere

I dette ligger det blant annet at reindriftsutøvere som har reindrift som hovednæring, både skal ses på ogbli behandlert som næringsutøvarere.

Med dette som utgangspunkt har regjeringen i si politiske plattform konkretisert at bønder og reineiere skal behandles likt når det gjelder avgifter på driftsmiddel. Krav om avgiftsfritak er et mangeårig krav fra næringen.

– I utviklingen av reindriften som en næring finner jeg det både viktig og riktig at det blir åpnet for avgiftsfritak på køyretøy brukt i reindriftsnæringen. Jeg er derfor svært tilfreds med at Regjeringen nå også leverer på dette punktet i regjeringsplattformen, sier Landbruks- og matminister Jon Georg Dale i ein kommentar.