NRK Meny
Normal

Nå skal de samiske foreldrene bli hørt

– Når jeg får snakke med andre som har hatt suksesshistorier, så gjør det noe med motivasjonen min, min læring av samisk språk, og min motivasjon til å lære mine barn samisk.

Barnas rettigheter er i søkelyset på konferanse i Trondheim 10. februar.

Barnas rettigheter er i fokus på konferanse i Trondheim 10. februar.

Foto: ILLUSTRASJON: WWW.COLORBOX.NO

Dette uttaler leder i nyopprettede Samisk foreldrenettverk Tråante 2017 der samisk medlem av det statlig oppnevnte Foreldreutvalg for barnehager (FUB), Miriam Paulsen er leder.

Det nyopprettede foreldrenettverket innkaller de til en stor konferanse der barns og foreldres rettigheter blir tema, og der fagpersoner og foreldre treffes.

Les: Viktigheten av samiske barnehager.

Konferansen er et resultat av at det har vært reist spørsmål om et nettverk der samiske foreldre kan møtes for å dele erfaringer og diskutere, og også skape gode relasjoner.

– Med bakgrunn i behov for dialog og kunnskap innen ulike tema og fagfelt knyttet opp mot samiske barns hverdag, rettigheter og framtid, så vi at dette er fin mulighet til på arrangere en konferanse der vi tar opp disse temaene, sier Miriam Paulsen.

Miriam Paulsen og Henrik Gaup

Sammen med Henrik Gaup fra Foreldreutvalg for grunnskolen (FUG) er Miriam Paulsen i arbeidsgruppa for det nyopprettede foreldrenettverket som ønsker at fagpersoner og foreldre skal møtes til diskusjon og samtaler om viktige tema om barns og foreldres rettigheter.

Foto: Anne D. NIlsen FUB/FUG

Erfaringer som verktøy

Konferansen arrangeres i forbindelse med jubileumsfeiringa Tråante 2017, og fokuset er å legge til rette for en arena for både fagpersoner og foreldre.

Målet er først og fremst foreldre, samiske foreldre i barnehage og skole, eller foreldre som har interesse i samisk spørsmål, forteller Miriam Paulsen.

– Vi har også invitert ansatte i barnehage og skole samt en rekke fagpersoner, og håper nå at mange foreldre og ansatte i barnehage og skole kjenner sin besøkelsestid, uttaler Miriam Paulsen.

Les også: Alle bør lære samisk på skolen

Paulsen ønsker nå å høre om andres hverdag, og andres erfaringer knyttet til både barnehage og skole.

– Når jeg er samisk representant i FUB så synes jeg det er veldig kjekt å bli kjent med andre foreldre i hele Sápmi. Jeg kjenner jo heller ikke til alle utfordringer i hele Sápmi.

Og så er jo dette en fin mulighet for meg å bli kjent med andre foreldre, og at de kan ta kontakt med oss som sitter i utvalgene dersom de har behov for å løfte forhold som angår barnehage og skole.