Må få slutt på mobbingen

Sist fredag skrev både Statsministeren og Sametingsrådet under på "Partnerskap mot mobbing". Nå vil Sametinget sette enda mer fokus på å bekjempe mobbeproblematikken både i skole og barnehage.

Logo. Snakk om mobbing

Fredag ble 'Partnerskap mot mobbing' som både Statsminister og Sametingsråd skrev under. Dette betyr at vi må ta mobbingen alvorlig og gjøre vårt for å motarbeide det, sier Sametingsråd Silje Karine Muotka.

Foto: Frans Kjetså / NRK

Det har vært jobbet en god del år med mobbeproblematikken i skoler, men nå vil man også sette fokus på problemet i barnehagene.

Sametinget har en viktig rolle i de samiske barnehagene og skolene

Sametingsråd Silje Karine Muotka var selv og undertegnet "Partnerskap for mobbing"

Silje Karine Muotka

Sametingsråd Silje Karine Muotka vil gjøre alt for å motarbeide mobbing i samiske skoler og barnehager.

Foto: NRK

sist fredag. Nå er det viktig å sette søkelys på mobbing både i de samiske skolene og barnehagene, sier Muotka.

– Vi vet at det er mer mobbing i de samiske skolene enn i de vanlige norske skolene, så det er viktig at samfunnet tar tak i dette. Nå må vi jobbe ut i fra hva partnerskapsavtalen har pekt på, men vi skal også jobbe med å spre kunnskap på hvilke rettigheter barn og unge har på et godt psykososialt læringsmiljø, sier Muotka.

Mere mobbing i de samiske skolene enn generelt

Tidligere kunnskapsminister Øystein Djupedal ledet et ekspertutvalg som hadde i oppgave å foreslå tiltak mot mobbing i skolen. Utvalget leverte sin rapport i 2015. Ifølge utvalgets leder Djupdal så opplever 17.000 barn opplevd mobbing i sin skolehverdag. Det gjennomføres elevundersøkelser årlig. Det er omtrent 17.000 barn som føler seg mobbet.

Det er store tall når det gjelder mobbing, og blandt de samiske skolene er tallet høyere enn generelt de nasjonale skolene, sier Sametingsråd Silje Karine Muotka. Vi må jobbe mot de samiske kommunene med tiltak som kan være med å få ned mobbingen i de samiske skolene og barnehagene.

Lover pengestøtte til motarbeiding av mobbing

Sametinget vil lyse ut midler til pedagogisk materiell og matriell knyttet til skole og barnehage. Materielle skal kunne hjelpe ansatte og barna i skoler og barnehager. Når det gjelder de samiske barnehagene, så har vi ikke noen undersøkelser på det.

Men, vi vet at det også finns mobbing i barnehagene, og da trenger vi enda mer kunnskap og Sametingsråd Silje Karine Muotka lover å gjøre det hun kan får å hjelpe for å motvirke mobbing.

Hør Sametingsråd Silje Karine Muotka:

Sametingsråd Silje Karine Muotka lover at de skal være med på å bekjempe mobbingen i samiske skoler og barnehager.