Nå mangler de bare studentene

Med søknadsfrist 15. april setter Nord universitet i gang det femårige utdanningsløpet i sør- og lulesamisk lærerutdanning fra neste høst.

Nord universitet Levanger

Snart klart for sør- og lulesamisk lærerutdanning med studiesteder i Levanger(bildet) og Bodø.

Foto: Marit Langseth / NRK

I utgangspunktet er denne lærerutdanningen campusbasert, og i dette tilfellet for trinn én til sju i grunnskolen, og med en meget gunstig studiefinansiering, opplyser universitetslektor Per Ravna ved Nord universitet.

– Når det gjelder de samiske elementene som språkfag og andre elementer i pedagogikkfaget, så har vi fått innspill å vurdere det til å gjøre det mere fleksibelt, for eksempel som nettundervisning, eventuelt samslingsbasert tilbud.

Viktig å få i gang

Modellen og organiseringen av studiet må være på plass parallelt med at utdanningen blir godkjent i universitetssystemet. Og studiestedet har ikke satt noe krav om minimum antall studenter.

– Denne utdanninga er så viktig at vi må få den i gang uavhengig av studentantall. Men vi skal jobbe veldig hardt for å få flest mulig studenter, sier rådgiver Kevin Johansen ved Fylkesmannen i Nordland.

Per Ravna, Kevin Johansen, Britt Karin Hansen

Per Ravna, Kevin Johansen og Britt Karin Hansen under et informasjonsmøte i Hamarøy går. Alle håper at dette studiet skal greie å dekke behovet for samisklærere i tiden fremover.

Foto: Sander Andersen / NRK

Og kanskje er det sånn at det blir vondt ei stund før det blir bedre.

Britt Karin Hansen, rektor Drag skole

Skrikende behov

Interessen for å lære seg samisk vokser, samtidig som det blir færre lærere. 74 av 118 elever ved Drag skole i Tysfjord har samisk i fagkretsen. Ifølge rektor Britt Karin Hansen er behovet for samisklærere skrikende.

– Behovet er veldig stort. Det er vel slik at man om kort tid kommer i en sånn situasjon at man ikke klarer å gi det elevene har krav på.

Hansen bekymrer seg også for den tiden det tar før disse studentene er ferdig utdannet.

– Det er kanskje ikke så mange som er klar til å ta over de nærmeste årene. 74 av elevene har samisk i fagkretsen i dag. Så det er i så fall mange som blir rammet. Og kanskje er det sånn at det blir vondt ei stund før det blir bedre. Vi har stor elevmasse, og vi trenger lærere.

Gunstig finansiering

De nye studentene får gode vilkår for å sette i gang med dette studiet.

– Slik det ser ut nå så håper vi at det stipendet skal bli på rundt 200.000 kroner per år. Og det er en ekstremt gunstig finansieringsordning når man i tillegg vet at en i praksis får jobbgaranti. Tar men dette studiet har man en veldig sikker jobb i fremtida, sier Kevin Johansen avslutningsvis.