Nå kan flere bli hedret slik Karen (81) ble

– Krigsmedaljer til de samiske grenselosene er en naturlig del av gjenopprettingen av uretten de samiske grenselosene er blitt utsatt for. Dette skriver ildsjel, som foreslår å hedre over 60 personer for sin innsats under krigen.

Karen Andersen og Tysfjord-ordfører

BLE HEDRET: Som takk for innsatsen under andre verdenskrig, ble Karen Andersen (81) nylig hedret med innsatsmedalje. Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen stod for medaljeoverrekkelsen. Nå kan flere fra hennes region bli hedret.

Foto: Sander Andersen / NRK

Anne Kalstad Mikkelsen

ILDSJEL FOR Å HEDRE: Anne Kalstad Mikkelsen fra Tysfjord har foreslått å hedre over 60 personer fra Tysfjord- og Hamarøy-området, for deres motstands- og hjelpeinnsats under krigen.

Foto: Privat

– De samiske grenselosene i Hamarøy og Tysfjord gjorde en heroisk innsats under andre verdenskrig. De bidro til at omtrent 3000 personer ble loset over grensen til trygghet i Sverige.

Dette skriver tysfjordkvinnen Anne Kalstad Mikkelsen, i sin henvendelse til Forsvarsdepartementet.

Tidligere har NRK fortalt om motstandskvinnen Karen Andersen (81) fra Tysfjord i Nordland, som ble hedret med innsatsmedalje.

Anne Kalstad Mikkelen, som for øvrig er rådgiver ved det Lulesamiske senteret, Árran, i Tysfjord, var den som foreslo å hedre Karen Andersen.

I Mikkelsens siste henvendelse til Forsvarsdepartementet, foreslår hun ytterligere flere personer fra Tysfjord- og Hamarøy-området, som bør hedres på lignende måte.

– Ble sjikanert til tross for innsats

– Noen førte flyktningene fra Hamarøy over til Tysfjord, eller sørget for båtskyss innover fjordene i Tysfjord, skriver Anne Kalstad Mikkelsen.

Hun skriver videre at flere familier åpnet sine hjem for flyktninger, og sørget for skjulested, mat og utstyr til å klare seg under flukten. Både barn og kvinner var engasjert i virksomheten.

– Mens mange høstet ære og berømmelse for sin innsats under 2. verdenskrig, ble de samiske grenselosene sjikanert, mistenkeliggjort og anklaget for landssvik.

– Kongerikets helter

– 70 år etter krigen er utdelingen av krigsmedaljer til de samiske grenselosene og andre aktive i grenselosvirksomheten, samtidig som regjeringen ærer andre glemte helter, en naturlig del av gjenopprettingen i forhold til uretten de samiske grenselosene er blitt utsatt for – de samiske grenselosene er våre og kongerikets helter.

Anne Kalstad Mikkelen viser til at det siste året har det kommet to bøker som belyser grenselostrafikken, hvorav en av bøkene er «Grenselos i grenseland».

– Disse bøkene er viktige bidrag, men gir på ingen måte en full oversikt over alle grenseloser og personer som var engasjert i virksomheten.

– Alle har hatt sentrale roller

– Listen med personene jeg foreslår er heller ikke ment å være en fullstendig oversikt over alle samiske krigshelter. Men alle som er foreslått har alle hatt en sentral rolle i grenselosvirksomheten, og fortjener å hedres.

Fristen for å sende Forsvarsdepartementet forslag på personer som bør bli hedret, var 1. juni i år.

– Forslagsstiller vil få et svar når resultatet av behandlingen foreligger, skriver Forsvarsdepartementet i sitt svarbrev til Mikkelsen.