NRK Meny
Normal

Nå kan du overvåke reindrifta

Lurer du på hvor mange reinkalver som ble født i Norge? Hvor mange av disse ble slaktet, og når våren kom? Alle som er opptatt av denne type spørsmål, har nå fått sitt nettsted.

Reinkalv og gutt leker

På reinbase.no kan man blant annet finne ut hvor mange reinkalver som blir født i Norge.

Foto: Privatfoto: Inger Berit Anti

reinbase.no er navnet på siden. Her finnes svar på mye av det mange spør om reindrifta i Norge.

Detaljerte feltstudier presenteres sammen med analyse av offentlige data over reintall og rovvilt gjort tilgjengelig for offentligheten på en helt ny måte.

– Reinbase er et laget for at alle som er interessert i å forstå hvilke forhold som påvirker produksjon og tap i reindriften, enkelt skal finne fram i fakta, sier seniorforsker Torkild Tveraa ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) til NRK.

Ny modell

Tidligere informasjonen ligget i ulike publikasjoner både på papir og på nett, men nå er mye av dette samlet på det nye nettstedet.

I omtalen om programmet heter det at dette er en ny modell for sammenstilling og presentasjon av produksjon og tap i reindriften.

– Vi sørger for en nasjonal og enhetlig bearbeiding, sammenstilling, rapportering og formidling av dataene i lys av produksjon og tapssituasjonen slik den oppleves i reindriften, skriver nettstedet.

– Skapt større bevissthet

Torkild Tveraa

Seniorforsker Torkild Tveraa i NINA.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Torkild Tveraa sier forskning utført av flere miljøer, både nasjonalt og internasjonalt, over de siste siste årene viser klart at rovvilttap påvirkes av flere forhold.

– Det har skapt større bevissthet rundt behovet for å sammenstille data over flere forhold. Samtidig er det bred enighet om at lett tilgang til tallmateriale gjør det lettere å enes om gode forvaltningstiltak. Et annet moment er at det har skjedd mye på den tekniske siden som gjør det lettere å lage slike løsninger i dag enn det var for bare noen få år tilbake, sier han til NRK.

Meningen er at reinbase.no skal utvikles videre. Blant annet vil data fra slaktingen om høsten kunne oppdateres og gjøres tilgjengelig langt tidligere enn i dag. Nå går det mer enn et år før disse dataene er tilgjengelige.

– Det jobbes med å få til en løpende oppdatering, men det har tatt tid å få på plass tekniske løsninger for dette så jeg skal være forsiktig med å si noe sikkert om når dette skjer. Forhåpentligvis er dette på plass før slaktesesongen starter til høsten, sier Torkild Tveraa.

Reintallene i reinbase.no presenteres distriktsvis.