Nå er de enige om navnet på den nye kommunen

Stortinget har bestemt at Narvik, Ballangen og halve Tysfjord skal slås sammen. I dag startet diskusjonene om blant annet hva kommunen skal hete.

Felles kommunestyremøte mellom Narvik, Ballangen og Tysfjord

Det var fylkesmann Hill Marta Solberg som tok initiativ til møtet.

Foto: Tysfjord kommune

I dag møttes Narvik, Ballangen og Tysfjord kommuner for å starte jobben med det praktiske arbeidet i sammenslåingen av kommunene. Tysfjord blir delt, slik at den andre halvdelen slås sammen med Hamarøy.

De ble enige om at den nye kommunen skal hete Narvik kommune. Det var alle enige om, men Tysfjord-politikerne kom med en presisering at kommunen også skal ha det samiske navnet Áhkánjárga.

Alle tre kommunene ble også enige om at det skal lages et nytt kommunevåpen for den nye kommunen, at kommunestyret skal bestå av 41 representanter, mens formannskapet skal ha 13.

Diskusjon om det samiske

Det oppstod også en lengre diskusjon om hvordan den nye kommunen skal arbeide med det samiske. Blant annet om deler eller hele kommunen bør innlemmes i samisk språkforvaltningsområde.

Se hele møtet her:

Slik var sakslista:

  1. Den nye kommunens navn og kommunevåpenet.
  2. Antall medlemmer i det nye kommunestyret
  3. Kriterier for sammensetning og dunksjoner til fellesnemda, jf. inndelingsloven $ 26
  4. Valg av revisor for fellesnemda
  5. Opprettelse av partssammensatt utvalg

De siste ukene har det også oppstått diskusjoner om hvor kommunegrensa skal gå. Det skjedde også da Hamarøy og Tysfjord møttes i et felles kommunestyremøte i forrige uke, selv om at dette ikke var på sakskartet.

Tysfjord er den eneste kommunen i samisk språkforvaltningsområde som slås sammen med andre kommuner.