Nå blir denne fjordkommunen delt med tvang

Regjeringen vil tvangsdele Tysfjord kommune for å ta vare på det lulesamiske. Ordføreren er skuffet.

Ferga i Tysfjorden

Rundt 1000 innbyggere bor på hver side av Tysfjorden, og må ta ferge eller lokalbåt for å besøke den andre siden.

Foto: Sander Andersen / NRK

Kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner (H)

Kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner, mener å ha funnet en god løsning for Tysfjord.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Regjeringen går inn for at nordøstsiden av Tysfjord i Nordland slås sammen med Narvik og Ballangen, mens sørvestsiden av kommunen slås sammen med Hamarøy for å ivareta de lulesamiske miljøene.

– Jeg mener vi har funnet en løsning som både ivaretar hensynet til lulesamisk språk og kultur, og som ivaretar Tysfjords behov for å bli en del av en større kommune, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

– Jeg har konsultert samarbeidspartiene i Stortinget, og denne løsningen vil det være flertall for, sier Sanner til NRK.

Dette går i mot kommunestyrets vedtak i januar om at hele kommunen skal slås sammen med Narvik og Ballangen.

Tysfjord med naboene

Tysfjord (rød) deles mellom Hamarøy (grå) og Narvik-Ballangen (blå). Det er ikke avgjort hvor grensa skal gå. Dette kartet viser også Evenes (blå), som ikke ble slått sammen med Narvik.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK, MapBox, OpenStreetMap contributors

– Skuffet

Ordføreren er skuffet over at regjeringen overkjører lokaldemokratiet.

– Jeg er skuffet over at man ikke hørte på kommunestyrets vedtak. Kommunestyret ville at hele Tysfjord skulle inn i en ny kommune samlet. Så der er vi overstyrt, sier ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap).

– Men dette kommer ikke som julekvelden på kjerringa. Det har jo vært diskutert og man hadde en anelse om at noe var på gang i og med at dette er blitt nevnt tidligere av de nasjonale politikerne.

Ordfører i Tysfjord

Tor Asgeir Johansen, ordfører i Tysfjord (Ap), liker ikke at regjeringen griper inn.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Veldig glad

Lars Filip Paulsen

Sametingsråd Lars Filip Paulsen (H) støtter regjeringens avgjørelse.

Foto: Siv Eli Vuolab / Sámediggi

Sametinget, som regjeringen har konsultert i denne saken, støtter avgjørelsen.

– Jeg er veldig glad og takknemlig for at regjeringen hører på de samiske miljøene i Tysfjord. Det er først og frest de som har klaget og kommet med bemerkninger om å dele kommunen, sier sametingsråd Lars Filip Paulsen (H).

– Narvik måtte hatt ansvaret for to samiske språk, og lulesamisk er minoriteten. Det vil være en styrke at Hamarøy, som vil være en forvaltningskommune for samisk språk, får det ansvaret for lulesamisk språk fremfor Narvik kommune.

– Styrker tjenestetilbudet

Tysfjord kommune er den eneste lulesamiske kommunen i forvaltningsområdet for samisk språk. Den lulesamiske befolkningen i Norge bor i hovedsak på sørvestsiden av Tysfjord, Hamarøy og Sørfold.

Lulesamisk er et svært sårbart språk og undervises på få skoler.

– Tysfjord er i dag delt av Tysfjorden, med de lulesamiske miljøene i hovedsak på sørvestsiden av fjorden. Delingen av kommunen vil styrke tjenestetilbudet til hele befolkningen og gi et godt tilbud til den lulesamiske befolkningen, mener kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

For å ivareta språkrettighetene til lulesamer på nordøstsiden av Tysfjorden, vil departementet sammen med Sametinget ta initiativ til dialog med kommunene om mulige løsninger.

Før påske

Hamarøy og Tysfjord laget tidligere en intensjonsavtale om sammenslåing. Der gikk de inn for at den nye kommunen skal være en del av samisk forvaltningsområde.

Regjeringen vil fremme forslaget i en samlet proposisjon om endringer i kommunestrukturen som legges fram for Stortinget før påske.