Frykter regjeringens innstramminger fører til at mange laksefiskere blir kastet på land

Laksefisker Harry Johansen (62) mener at kun tre eller fire sjølaksefiskere blir igjen i Tanafjorden etter regjeringens tiltak mot fiske etter laks i Finnmark.

Her fisker Benno og Harry Johansen i Šearresgieddjohka og Gieddenjárga i Tanafjorden.

SKUFFET: Harry Johansen mener reguleringene må gjelde alle. Her fisker Benno og han i Šearresgieddjohka og Gieddenjárga i Tanafjorden.

Foto: Laila Marie Morso / Privat

– Hadde ikke jeg hatt kilenot, så hadde jeg blitt kastet på land nå. Det er heller ikke mange som har midler til å investere i kilenot, for de koster godt over 30.000 pr. stykk, sier laksefisker Harry Johansen til NRK.

Norges regjering har bestemt å stanse all fiske med krokgarn i Finnmark. De stanser også villaks fiske i kystområdene sør for Finnmark.

Krokgarn har kun vært lovlig i Finnmark frem til nå, men nå vil regjeringen beskytte den mellomstore hunnlaksen, som er svært verdifull som gytelaks og som altfor ofte blir fanget i krokgarn.

Laksefisker Johansen fra Torhop i Indre Tanafjord mener at det har lite å si dersom kun sjølaksefisket oppholder. Flere må ta ansvar, mener han.

Han synes det er skikkelig trist at tradisjonell sjøsamisk laksefiske nå stanses.

Er du ikke enig i at det kommer begrensninger for å bevare laksebestanden?

– Jo så klart, men da må begrensningene gjelde for alle.

Han sier at ingen burde få lov til å fiske med verken krok, flue eller med noen slags garn i Tanaelva.

Verner laksen

I Norge finnes over 400 villaksbestander. Mange av bestandene er utryddingstruet på grunn av overfiske gjennom mange år.

Det var miljødirektoratet som foreslo nye reguleringer av fisket i sjø av anadrome laksefisk for hele fiskesesongen i 2021. I hovedsak gjelder innstramninger for villaks, sjøørret og sjørøye.

Klima- og miljødepartementet sluttet seg til forslaget. Det viser en pressemelding fra regjering.no, som ble publisert på fredag.

Sveinung Rotevatn

REGULERINGER: Klima- og miljøminister, Sveinung Rotevatn, ønsker å verne villaksen.

Foto: Tore Linvollen / NRK

– Vi har et unikt mangfold av laksebestander i Norge som vi må ta vare på. I dag er mange av bestandene småe og truet. Derfor gjør vi nå innstramminger i sjølaksefisket for å gi villaksen bedre vern, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Forskere og lokalbefolkningen har i flere år ment at laksebestanden i Europas viktigste laksevassdrag, Tanavassdraget, er kritisk lav.

– Bra med begrensning

Halvdan Ness.

ENIG: Karasjokværing Halvdan Næss støtter begrensningene.

Foto: NRK Sápmi

Karasjokværing Halvdan Næss, som fisker laks med stang i tanalaksens gyteplass i Indre Finnmark ønsker regjeringens innstramninger velkommen.

– Jeg syns det er bra med begrensninger. Jeg har sagt det
for lenge siden at vi burde redde laksebestanden før det er for sent, sier han.

Elvelaksefiskeren er enig med sjølaksefiskeren Harry Johansen at nå må alle ta et ansvar for å bevare villaksen.

– Slik som krokgarnfiskere nå må gjøre. De må også få begrensninger, slik vi elvefiskere har. Dersom laksen skal øke må vi ta vare på bestanden og la fisken gyte slik at vi får mer fisk, for vi kan ikke bare ta ut, sier Næss.

Truer tradisjonell samisk fiske

Sametingsråd Silje Karine Muotka.

VIKTIG: Sametingsråd Silje Karine Muotka sier at de fra Sametinget ser hvor viktig de felles lakseressursene er.

Foto: Ann Marita Eriksen / NRK

Sametingsråd Silje Karine Muotka er redd for at regjeringens tiltak er ødeleggende for den tradisjonelle samiske fiske.

– Først og fremst vil jeg si at Sametinget også ser viktigheten av å ivareta vår felles lakserikdom, men det kan også medføre å måtte kutte ut den tradisjonelle fiskemåten, både bruken og videreføringen av den, sier sametingsråd Muotka.

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet Maren Hersleth Holsen (V) har forståelse for utfordringene, når nye reguleringer blir bestemt.

Maren Hersleth Holsen (V), statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

TAR HENSYN: Statssekretær i Klima- og miljødepartementet Maren Hersleth Holsen (V) sier at de tar hensyn til det tradisjonelle sjølaksefisket.

Foto: Bjørn H. Stuedal / Klima- og miljødepartementet

– Reguleringene skal altså sikre selve grunnlaget for denne tradisjonelle kulturøvelsen, sier statssekretæren.

Hun sier at reguleringen først og fremst skal gjelde for kommende fiskesesong.

Tanavassdraget er Norges nest lengste elv, som går ved riksgrensen mellom Norge og Finland.

Statssekretær Holsen understreker at norske og finske myndigheter er i dialog angående endringene i fiskereglene for elva for 2021.