Prislapp 40 millioner: Bygget kan ikke brukes på grunn av mangler

Vannlekkasje fra taket. Mangler i brannsikkerheten. El-skap utsatt for støv. Hoveddør som ikke åpnes.

Honna Havas

Museumsleder Honna Hovas håper Østsamisk museum snart kan åpnes.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Dette er noen av de 43 avvikene lederen for Østsamisk museum har sendt til Kulturdepartementet. Brevet sendte hun 15. juli i år, men noe svar har museumslederen ennå ikke fått.

– Alvorlig for gjenstandene

– Vi forventer at det blir framdrift i forhold til avvikene. 15 av disse har med brannsikkerhet å gjøre. I tillegg er vannlekkasjen i taket svært alvorlig. Dette kan føre til problemer i forhold til de kulturhistoriske gjenstandene andre institusjoner vil låne til oss. Vi kommer jo til å være ansvarlig for disse gjenstandene, forteller Honna Havas til NRK.

Grunnsteinen ble lagt ned 22. august 2007 . Etter planen skulle Østsamisk museum i Neiden i Sør-Varanger åpnes i løpet av 2008 eller senest 2009.

– Det er ikke tvil om at dette bygget skulle vært bygd for lenge siden, sa daværende statsråd Bjarne Håkon Hanssen under den høytidelige grunnsteinnedleggelsen.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Video Østsamisk Museum

Østsamiskmuseum

Ikke komfortabel

Åpningen av bygget er utsatt en rekke ganger. Fortsatt våger verken museumslederen, byggherren Statsbygg eller oppdragsgiver Kulturdepartementet komme med dato for åpning.

Sommeren 2010 gikk totalentreprenøren konkurs. Ansvarlig for prosjektet i Statsbygg, Arne Christian Blix liker ikke situasjonen.

– Vi er ikke komfortable med den utviklingen prosjektet har hatt. Utbedringene av feil og mangler har blitt krevende og har tatt uforholdsmessig lang tid, sier han til NRK.

Museumslederen vil ikke bruke ordet skandale.

– Det kan være at andre vil bruke det ordet, men jeg synes det er beklagelig at det skal ta så lang tid for Statsbygg å få rettet opp manglene. Vi varslet allerede i mars at det var lekkasje i taket, men fortsatt er det ikke gjort noe, sier Havas.

Departementet: - Ikke akseptabelt

I Kulturdepartementet har de ennå ikke svart på brevet som lister opp feil og mangler på bygget som koster omlag 40 millioner kroner.

Lubna Jaffery Fjell

Statssektretær Lubna Jaffery.

Foto: Kyrre Lien / Scanpix

Statssekretær Lubna Jaffery svarer på vegne av kulturministeren:

– Det er trist at de har måttet vente så lenge, og det er ikke akseptabelt at dette har tatt så lang tid. Nå håper jeg at man får på plass de siste manglene slik at man får tatt bygget i bruk, sier hun til NRK.

Jaffery sier en del av problemene skylde Statsbygg. Departementet skal i løpet av kort tid møte Statsbygg. Hun avviser at departementet legger skylda på andre.

– Noen av forsinkelsene skyldes Statsbygg, og andre årsaker ligger hos eksterne aktører. Dette er ikke akseptabelt, sier hun.

– Det er absolutt ikke snakk om noen ansvarsfraskrivelse. Det er slik at Statsbygg er byggherre, og ansvar for å reise dette bygget. Dermed er det ingen ansvarsfraskrivelse fra Kulturdepartementet på denne saken, sier statssekretæren.

Ingen overskridelser

Prosjektansvarlig Arne Christian Blix mener budsjettrammen for Østsamisk museum vil holde.

– Nei, det blir ingen overskridelse av kostnadsrammen, sier han.

Han sier dette om de 43 feilene og manglende Østsamisk museum har pekt på.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Østsamisk museum er ikke tatt i bruk

Mye arbeid gjenstår før utstillingene er klar på museet.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Disse har ikke medført forsinkelser for museets muligheter til å ta bygget i bruk. Når vi nå har oversikt over de budsjettmessige forholdene knyttet til trykkøkningsanlegg for sprinkler, vil vi ta en gjennomgang av de tingene museet påpeker. Ikke alle forholdene er mangler ved bygget. Noen er å betrakte som ønsker fra brukeren. Vi vil gjennomføre de nødvendige tiltak som kostnadsrammen gir rom for, sier Blix.

Museumsleder håper prosessen blir god framover, og at museet kan tas i bruk.

– Nå må vi bare jobbe målbevisst mot målet. Det som også er en utfordring for oss, er at vi er så få ansatte. Dette gjør at vi trenger en god del tid til planleggingen og utformingen av utstillingene vi skal ha her, sier Honna Havas til NRK.