Normal

Mulig brudd på forhandlingene

Forhandlinger om felles sametingsråd mellom Arbeiderpartiets sametingsgruppe og det nye partiet Árja kan ryke etter Helga Pedersens siste politiske utspill.

Laila Susanne Vars (Árja) og Egil Olli (Ap).

Laila Susanne Vars (Árja) og Egil Olli (Ap).

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

– Jeg oppfatter dette som et dødskyss til den sjøsamiske befolkningen. Jeg er så skuffet over Helga Pedersen. Her har regjeringen gått og løyet i mange år og resultatet blir null og ingenting.

Det sier Árjas sametingsrepresentant Olaf Eliassen fra Porsanger. Som representant for Árja betrakter han det at Helga Pedersen avviser deler av Kystutvalgets innstilling som et nådestøt for den sjøsamiske befolkning.

Árjas gruppe er nå samlet i partileder Laila Susanne Vars sin hjembygd Láhpoluoppal for å diskutere et mulig brudd i forhandlingene om samarbeid med Arbeiderpartiet på Sametinget.

LES OGSÅ: Tvinges ut av fiskeryrket

LYD: Dødskyss fra Helga Pedersen

Siste utspill som fiskeriminister

Helga Pedersen

Helga Pedersen (Ap).

Foto: NRK

Det siste Helga Pedersen gjorde som fiskeriminister var å avvise deler av innstillingen fra Kystfiskeutvalget, ledet av jurist og tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith. Smith slo fast at folk som bor i fjorder og langs kysten i Finnmark har opparbeidet særlige rettigheter til fiske fra gammelt av, og at disse rettighetene burde sikres ved egen lov.

Dette er ikke Pedersen enig i og ga fredag beskjed om at regjeringen ikke vil lage en egen finnmarksfiskelov, som lovfester særskilte rettigheter til fylkets befolkning. Hun mener at finnmarkinger har de samme rettigheter til fiske som resten av fiskerinæringen i Norge

Pedersen er selv sjøsame fra Finnmark og skal nå overta som parlamentarisk leder for Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Som en siste gjerning som fiskeriminister innførte Pedersen en ordning med å sette av en ekstra kvote på 3000 tonn torsk i Nord-Troms og Finnmark. Pedersen understreker at det er der de fleste sjøsamene bor.

LYD: Helga Pedersen

Olaf Elisassen bare ler av den nye ordningen.

– Det er jo ikke sikkert om den fisken i det hele tatt er der i kyst- og fjordområdene. Jeg tviler på det. Det er jo snakk om rettighetene som vi har, som staten har frarøvet oss, og det er disse rettighetene vi vil ha tilbake, understreker Eliassan.

Eliassen mener at dette bør få konsekvenser for de pågående forhandlingene om et mulig samarbeid mellom Árja og Arbeiderpartiets sametingsgruppe.

– Dette kan vi ikke lenger godta

Olaf Eliassen

Olaf Eliassen (Árja).

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Det er slik at vi ikke lenger godta det at vi ikke lenger har noen rettigheter. Det er rettigheter vi har vært ute etter - rettigheter vi en gang har hatt - og som den norske stat har røvet fra oss. Og det er på tide at vi får de rettighetene tilbake, sier en engasjert Olaf Eliassen.

Både samiske fiskere og presidentkandidat Aili Keskitalo i Norske Samers Riksforbund (NSR) har i sterke ordelag uttrykt at de er skuffet over Helga Pedersen sin håndtering av Kystfiskeutvalgets innstilling.

Olaf Eliassen mener imidlertid at nåværende sametingspresident, Egil Olli (Ap), er heller ullen i sin uttalelse .

– Jeg har selv fått det forklart fra Pedersen at selv om regjeringen ikke ønsker en egen finnmarksfiskelov, så er vil kystbefolkningens rettigheter i nord bli styrket gjennom Havressursloven, sier Olli.

– Hvis ikke de forstår alvoret, så kan ikke vi samarbeide med sånne folk, uderstreker Olaf Eliassen. Han sier at i verste fall kan det bli brudd i forhandlingene mellom de to partiene på Sametinget.

– Vi kan jo ikke samarbeide med et parti som motarbeider våre rettigheter, forklarer Eliassen.