NRK Meny
Normal

Jakter på Ap-muldvarp

Sametingsråd Marianne Balto ønsker å finne «muldvarpen» i Ap, og sette en adresselapp på vedkommende.

Marianne Balto intervjues

Sametingsråd Marianne Balto blir intervjuet i fjor. Aps gruppeleder Willy Ørnebakk i bakgrunnen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Balto som var visepresident i Egil Ollis første sametingsråd, er redd for at lekkasjer fra Arbeiderpartiets sametingsgruppe kan føre til at folk ikke lenger kan stole på hverandre.

Dette framkommer i en e-post som hun har sendt til partiets sametingsgruppe. NRK har tilgang til e-postkorrespondansen.

Balto nekter å la seg intervjue av NRK.

– Dette dreier seg om interne forhold, og jeg henviser dere til vår gruppeledelse, sier hun.

Heller ikke sametingspresident Egil Olli vil kommentere det som er avdekket i den interne e-postkorrespondansen.

– Hvem kan vi stole på

I e-posten er Balto svært opptatt av det hun betegner som muldvarp, og at vedkommende må finnes.

Hun mener dette «må taes alvorlig og vi må fortest mulig finne en adresselapp til den».

Hun utdyper behovet:

«Ellers vil mistanken, om vi vil eller ikke, murre der og vi vet liksom ikke hvem vi kan stole på. Og da vil det fort danne seg mindre grupper (jfr teorien), noe som er uheldig for vår politiske virksomhet.»

– Jeg har ikke som hovedsak å lete etter noen som lekker informasjon. Jeg bringer videre informasjon som jeg sitter på til gruppeledelsen, sier Balto til NRK.

Sint på egne

Bakgrunnen (se faktaboks nederst i artikkelen) for den omfattende e-postaktiviten som NRK har tilgang til, er et oppslag i avisen Ságat 12. mai.

Her blir det henvist til anonyme kilder i Ap. Temaet i avisartikkelen var at sametingspresident Egil Olli ikke hadde forelagt all informasjon til sametingsgruppa.

Saken har også fått et annet sametingsråd fra Ap, Vibeke Larsen, til å reagere kraftig. Hun kritiserer blant annet sin egen sametingsgruppe for å være for stille i media med politiske saker.

Marianne Balto liker på ingen måte at noen i partiet har gitt avisen opplysninger fra et gruppemøte.

«Og der er det iallefall en sak hvor det tydelig går frem at det er interne kilder fra vår midtre som har bidratt til å lage en sak som lager et bilde at det er uro i gruppa pga av at informasjon er holdt tilbake.», skriver hun.

– Livner til igjen

Balto viser til hendelser høsten 2008 da også interne forhold ble diskutert i media.

«Og det gjør at vi har erfaring med hvor tungt det er å ta ansvar når det er mulvarp i den midterste midte. Men jeg håpet jo at den tid var forbi. Men ser ut som at den type adferd livner til liv igjen nå.»

– Hvem var denne personen i deres «midterste midte»?

– Dette er som sagt interne forhold som jeg ikke vil uttale meg om. At det fortsetter å sive ut informasjon som bare var ment for gruppa, bekrefter jo det vi også opplevde i 2008, svarer Balto til NRK.

Rådsmedlem Vibeke Larsen følger opp denne bekymringen:

«Mulvarper i grupper ødelegger for de gode debattene, folk blir mistroiske og man råtner innenfra.», skriver hun en e-post.

Til NRK ønsker ikke Larsen å si noe om hvem denne «muldvarpen» kan være.

Håper at vedkommende står fram

Vibeke Larsen sier at hun beklager sterkt at en intern e-postkorrespondanse kommer ut i offentligheten.

– Jeg håper jo at de som ser det som nødvendig også kan stå fram og fortelle hvorfor de synes det er veldig viktig å interne maildiskusjoner ute i det offentlige rom, sier hun.

Hun sier at folk som lekker, vil legge en demper på de interne debattene.

– Men er dette debatter som ikke tåler offentlighetens lys?

– Jo, det tåler offentlighetens lys, men da må alle være klar over at det er offentlig. Jeg reagerer på at det er kommet ut uten at man i forkant ikke gir beskjed om at man ønsker et mediasøkelys, sier Larsen til NRK.

Hun sier at det ikke er hennes oppgave å spore opp kildene som har gitt opplysningene til media.

– Eneste måten å leve på

Larsen har også en mer dypere vurdering av muldvarper i sin e-postdiskusjon:

«For alt jeg vet så kan en persons integritet være så hardt rammet at de føler at dette er eneste måten å leve med seg selv på er å være anonym kilde. Forstå det den som kan, men jeg ser at dette kan være viktig å diskutere.»

Også tidligere medlem av sametingsrådet Hilde Nyvoll synes dette er ødeleggende.

«At vi har "gode" kilder i sametingsgruppa er vel ikke noe nytt. I løpet av årene jeg har vært med begynner bli ganske mange interne saker som media kjenner bedre enn de ordinære gruppemedlemmene.», skriver hun i en e-post.

Nyvoll mener det er på tide at gruppeledelsen setter på dagsorden hvordan partiets medlemmer skal «oppføre oss mot hverandre».