Muitalanárbevierru lea dehálaš

Beaivváža ovddasvásttádus lea doalahit sámi muitalan árbevieruid, ja maiddái muitalit máilmmeáššiin sámiide, lohká sámi girječálli.


Kerttu Vuolab

Kerttu Vuolab

Foto: Thoralf Balto

Ášši doaimmaha Thoralf Balto

Kerttu Vuolab oaivvilda ahte Beaivvaš Sámi Teáhtera ovddasvástádus lea čájehit olgoriikka áššiin vai sámiin lea glassa man čáđa olgomáilbmái oidnet. Ja diehttalasat lea maid dehálaš doalahit sámiid dolos muitalan árbevieruid.

Su mielas lea maid dehálaš gáhttet ja čalgadit sámegiela, lohká Kerttu Vuolab. Ammas dat doalmmahallat, lohká son.

"Min duoddarat" čájálmas buorre dien dáfus

Son oaivvilda "Min duoddarat" čájálmas lea buorre ovdamearkan čájehit olbmuid árgabeaivve giella mii doppe gullui. Dattege galggašii beassat dobbelii gielain. Kerttu Vuolab govahallá sámi giela arvedávggiin, lohká sámegielas galggašii geavahit buot beliid, ahte galggašii geavahit buot arvedávgga ivnniid. Oaivvilda ahte galggašii geavahit buot ivnniid riggodaga, nuppiin sániin buot beliid sámegiela riggodagas.

Beaivvaš Sámi Teáhter ja sámi girječállit

Kerttu Vuolab ii loga iežaset sámi girječálliid nagadan čállit teáhtera váras. Eai sii varra leat hárjánan bargat teavsttaiguin mat teáhterii heivešedje, ja go sii girječállit leat nu ollugat, de lea varra nu ahte eai buohkat čaga dokko, nu oaivvilda sámi girječálli Kerttu Vuolab.