Første besøk hos landbruksministeren

Sametinget hadde i dag sitt første møte med landbruksminister Sylvi Listhaug.

Aili Keskitalo og Thomas Åhren

Aili Keskitalo og Thomas Åhren på tur ut fra landbruksdepartementets lokaler i Teatergata.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Møtet var i stor grad et gjensidig orienteringsmøte om målsetninger for de forskjellige fagfeltene som berøres av departementet. Ikke uventet ble reintallstilpasningen i Finnmark et av temaene.

– Sametinget har rådet departementet til å oppnå mest mulig legitimitet i reindrifta i den videre prosessen med å få redusert reintallet i Finnmark, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Første møte

Keskitalo forteller at dette er det første møtet mellom den nye landbruksministeren og den nye politiske ledelsen på Sametinget.

– Det var et bli kjent-møte og et gjensidig informasjonsmøte. Vi diskuterte også hvordan vi skal holde kontakten i viktige saker som berører det samiske samfunnet og hvordan denne kontakten skal reguleres.

Var inne på konkrete temaer

– Vi kom også inn på konkrete prosesser som allerede er i gang, blant annet reintallstilpasningen, sier hun.

Hun forteller videre at statsråden var veldig tydelig på at prosessen med reintallstilpasningen skal fortsette, og at den har bred oppslutning på stortinget.

– Vi har gitt tilbakemelding på at vi syns det er viktig at denne prosessen føres i dialog med de som er målgruppen for dette arbeidet.

Keskitalo forteller at de har gitt uttrykk for at det må komme prosesser som ivaretar interessene til de som må redusere reintallet sitt, og de som må forlate næringen.

Aili Keskitalo og samtingsrådet

Aili Keskitalo og samtingsrådet har hatt møter med landbruksministeren i Oslo denne uka.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Viktig med legitimitet

Keskitalo sier at det er viktig prosessene som departementet skal sette i gang har legitimitet, også i reindrifta.

– Vi syns det er veldig viktig, ellers kan enkelte oppfatte prosessen som et overgrep. Derfor er det viktig å informere på en god måte om hva som er sakens gang, og at man er villig til å ta innover seg de utfordringer som blir reist fra reindrifta sin side.

Hun sier også at det er urimelig å forvente at reindrifta ensidig skal tilpasse seg er stadig minkende areal.

– Hvis man vil ha en reindrift som er både økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig så må man også beskytte de arealene som reindrifta har tilgjengelig, avslutter hun.

Statsråden var dessverre ikke tilgjengelig for en kommentar.