Møtes på Nasafjell 19. juni

Reindriftssamer fra Norge og Sverige, Sametinget, Elkem, Næringsdepartementet og andre berørte parter møtes 19. og 20. juni. Sammen skal de befare Nasafjell til fots. Bakgrunnen er Elkems søknad om ekspropriasjon av kvartsforekomsten. Her er bakgrunnen: