Norsk-finsk laksemøte

Norge og Finland møtes til laksemøte etter katastrofemeldinger om Tanavassdraget.

Laksefiske i Tanaelva
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Torsdag møtes representanter for Norge og Finland i Tromsø for å ha møte om laksens framtid i Tanavassdraget. Den finske lakseforskeren Eero Niemelä er av ekspertene som vil delta.

– Hvis vi ser noen år at laksestanden er dårlig, må vi regulere fisket på en bedre måte, sier Niemelä til NRK Sámi Radio.

For tungrodd
Forskeren mener at dagens forvaltning av fisket i Tanavassdraget er for tunggrodd, og det kan bli katastrofalt for enkelte laksestammer dersom reguleringer ikke kan innføres straks det er behov for det.

– Man må ha mulighet til å stoppe fisket tidligere, mener Eero Niemelä.

Det er fylkesmannen i Finnmark som forvalter Tanavassdraget, som ligger mellom Norge og Finland, på norsk side.

I stampe
Dersom det er fare for gytelaksen, slik det har vært de senere året, kan fylkesmannen bare redusere turistfisket, med finsk velsignelse.

Det øvrige laksefisket reguleres på departementsnivå gjennom en såkalt overenskomst mellom Norge og Finland. Disse forhandlingene har stått i stampe i ti år.

Også hos fylkesmannen i Finnmark har man tidligere i høst uttrykt bekymring for laksen .