Springer fra det ene møtet til det andre for diskutere Sametingets budsjett

I to uker skal sametingsrådet ha møter med et flere av stortingskomiteene. Hvis de folkevalgte på Stortinget lytter til rådsmedlemmene, kan et slikt «møtemaraton» være unødvendig i framtiden.

Ann-Mari Thomassen og Henrik Olsen.

Sametingsrådene Ann-Mari Thomassen og Henrik Olsen på veg til komitemøter på Stortinget.

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Det virker som det er flere representanter på Stortinget som er oppriktig interessert i hvorfor Sametinget vil ha en annen finansiering av samenes folkevalgte organ, sier sametingsråd, Ann-Mari Thomassen (NSR).

Statsbudsjettforslaget for 2017 er etter Thomassens mening nok et bevis på at det er vanskelig for Sametinget å få et budsjett, som gjør det mulig å oppfylle Sametingets forpliktelser overfor den samiske befolkning.

– Må få prioritere selv

I møte med stortingskomiteene viser Sametinget til regjeringens egen oversikt over utviklingen på forskjellige budsjettområder.

Konkret ønsker Sametinget at bevilgninger til Sametinget samles på ett budsjettkapittel, og at de i likhet med norske kommuner, får en tettere dialog med regjeringen om Sametingets budsjettbehov.

Samtlige stortingskomiteer vil få beskjed av sametingsrådet om at det er viktig å se på helheten i Sametingets budsjett.

– Sametinget som et folkevalgt organ har stort ansvar, og må få større mulighet til å prioritere pengebruken til beste for det samiske samfunnet, sier hun.

Ann-Mari Thomassen og Aili Keskitalo

Ann-Mari Thomassen (tv) har ansvaret for budsjettarbeidet i sametingsrådet. Her har hun og Sametingspresident Aili Keskitalo ankommet Familie- og kulturkomiteens møterom.

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Merker større interesse ved spørsmålene

Det samme budskapet hadde Sametinget til Stortinget ifjor, men fikk ikke gehør for dette da.

Under komitemøtene i Oslo denne uken har Thomassen merket en endring fra i fjor.

– Spesielt i Familie- og kulturkomiteen var det flere som hadde spørsmål rundt dette, og det tolker jeg som større interesse for å vurdere de argumentene som sametingsrådet kommer med, sier hun.

– Spennende tanke

Svein Harberg (H)

Svein Harberg (H) leder Stortingets Familie- og kulturkomite.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Leder i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget , Svein Harberg (H) , bekrefter at komiteen hadde interesse for rådets budskap om endringer av budsjettsystemet.

– Det som de har tatt opp, og som vi synes er en spennende tanke, er hvordan vi skal håndtere de samiske budsjettene sett opp mot totalbudsjettet i fremtiden. Sametinget er et folkevalgt organ, og kan jo på mange måter sees på samme måte som kommuner og fylker. At vi skal finne en annen måte å ha den dialogen på, det synes vi er et veldig godt innspill, sier Harberg.

Vil dere i Høyre gå inn for en slik endring av Sametingets budsjett?

– Jeg la merke til at det ikke bare var meg som komiteleder, men også kolleger i Høyre, som synes at dette var en besnærende tanke å diskutere videre. Folk fra andre partier nikket, og kommenterte også, sier Harberg.

Familie- og kulturkomiteen

Familie- og kulturkomiteen gjør seg klar for møtet med Sametinget.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Ny bønn for Beaivváš

Sametingsrådet har også tatt opp situasjonen for flere samiske institusjoner som i flere år har ventet på få realisert sine byggeprosjekter.

Blant annet er Sametinget svært skuffet over at det i statsbudsjettet ikke er foreslått midler til Det samiske nasjonalteateret Beaivváš.

– Vi har oppfordret Familie- og kulturkomiteen til å komme med merknad om at det samiske nasjonalteatret Beaivváš trenger et eget bygg, sier Thomassen.

Sametingsrådet går inn for en bevilgning fra Sametinget til forsprosjekt av teaterbygg til Beaivvaš.

– Vi håper jo at et flertall i komiteen ser behov for å foreslå en bevilgning også fra staten til forprosjektet, sier Thomassen.

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen har også møtt delegasjonen fra Sametinget.

Foto: Mette Ballovara / NRK