NRK Meny
Normal

Samles til møte om togpåkjørsler av rein

Sametingsråd Thomas Åhrén var i går i møte med Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket. – I neste møte skal de berørte reinere være med, sier han.

Statssekretær John-Ragnar Aarset og Sametingsråd Thomas Åhrén

Statssekretær John-Ragnar Aarset og sametingsråd Thomas Åhrén hadde møte om togpåkjørsler av rein.

Foto: Sametinget

– Møtet gikk bra, vi fikk legge frem våre synspunkter når det er snakk om meldinger som vi har mottatt fra reineiere som syns at det skjer for lite tiltak når det gjelder påkjørsler på jernbanevei, sier sametingsråd Thomas Åhrén.

Åhrén vil ha fortgang i saken.

– Vi har også gitt videre beskjed om at saken må få en fortgang, slik at man kan komme i gang og løse problemet med reinpåkjørsler ved jernbanevei, sier han.

Tar problemet på alvor

Både Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket tar dette problemet alvorlig.

– Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket sier at det er en problematikk som de tar på største alvor. Man har oppdatert en handlingsplan der man skal fortsette å arbeidere videre med dette. Vi har presentert tiltakene som skal skje fremover, sier Åhrén.

Åhrén forteller at tiltak mot togpåkjørsler er blant annet bygging av gjerder ved jernbaneveier.

– Det er et pågående gjerdeprosjekt av noen delstrekninger som skal gjennomføres. Og så har man andre tiltak, slik som bruk av helikopter når reinen skal samles når de er ved jernbanevei. I tillegg så er det et møte i begynnelsen av juni hvor Sametinget er invitert, sammen med Jernbaneverket og fylkesmennene. I tillegg er de berørte reineiere også invitert til dette møtet, hvor det skal diskuteres hva som skal gjøres videre fremover, sier han.

Gjerdene skal være oppe snart og bruken av helikopter vil man fortsette med.

– Gjerdene skal være ferdig og oppe om kort tid, de skal fungere da. Det med helikopter har man prøvd ut før med gode resultater, så det vil man fortsette å bruke, sier Thomas Åhrén.

Neste møte hvor de berørte reineiere, Sametinget, fylkesmennene og Jernbaneverket samles, er i Trondheim 3. juni. Det er Jernbaneverket som holder dette møtet.