Hopp til innhold

Mot ordfører-bytte?

Venstres Børre Steinar Børresen i Tana fosser fram på NRK Sami Radios partibarometer. I Karasjok har ordfører Kjell Sæther (Ap) trøbbel. Johan Mathis Gaup trekker nye SV-velgere i Kautokeino.

Børre Steinar Børresen

Børre Steinar Børresen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Vi går inn i den siste og avgjørende valgkampuka. I de samiske kommunene har valgkampen tradisjonelt vært mest hektisk den siste uka før valget.

NRK Sami Radios partibarometer viser en viss trend hvordan situasjonen er for øyeblikket.

Partibarometeret

I tre av kommunene har mange nettbrukere stemt. Selv om dette ikke kan sammenlignes med en meningsmåling, gir det likevel en pekepinn på hvor aktive de ulike politikerne er.

Venstre-hopp

Frank Ingilæ

Frank Ingilæ.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Torsdagens folkemøte ved Tana bru ga et hopp for Venstre i Tana.

 

Partiet er nå like stort som Ap viser partibarometeret. Begge har en oppslutning på 35,4%. Ved valget for fire år siden fikk Ap 38,1% av stemmene, mens Venstre hadde en oppslutning på 15,6% ved valget.

Frank Ingilæ som i dag er varaordfører, gjorde et godt inntrykk på mange under ordførerduellen. Skal man legge til grunn nett-stemmene går det mot en duell mellom ham og Børre Steinar Børresen.

48 nettbrukere har gitt sin stemme i Tana.

 

SV-vind i Kautokeino

Johan Mathis Gaup og Klemet Erland Hætta

Johan Mathis Gaup (t.v.) og Klemet Erland Hætta.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Johan Mathis Gaup er ordførerkandidat for SV i Kautokeino. I forkant av folkemøtet i forrige uke hadde Gaup mobilisert sine støttespillere til nett-avstemning.

SV har nå 26,7% viser partibarometet. Ved valget i 2003 fikk partiet en oppslutning på bare 4,4%. I nett-valget har partiet nå nesten like mange stemmer som ved siste kommunevalg.

Samefolkets Parti som sittende ordfører Klemet Erland Hætta representerer har en oppslutning på 11,9% og det er litt bedre enn valgresultatet for fire år siden.

168 nettbrukere har stemt på Kautovalget.

Ordfører i trøbbel

118 nettbrukere har stemt i Karasjok.

Partibarometeret viser at Arbeiderpartiet taper terreng. Ved valget i 2003 fikk partiet 43,7% av stemmene. I NRK Sámi Radio-valget har Ap en oppslutning på 22,6% - nesten en halvering i forhold til valget.

Dette kan bety at ordfører Kjell H. Sæther sliter. Flest stemmer har Samefolkets parti og har en oppslutning på 26,8%, og det er 7,9 prosentpoeng bedre enn ved siste valg.

I de andre kommunene er antallet stemmer såpass lavt at dette ikke gir noen pekepinn på valgvinden.

 

Korte nyheter

 • Bohte geahčadit dološ gahpiriid

  Siida sámemuseas čoakkáldagas Anáris leat 260 nissonolbmogahpira, muhto oasi dáid gahpiriin eai dieđe gos Sámis dat leat geavahuvvon.

  Moaddelogi gahpira dat leat masa musea sávvá álbmogis veahki oažžut dieđuid.

  Duorastaga ledje ge máŋgalogi olbmo boahtán Anárii geahčadit dieid dološ gahpiriid.

  Siidda sámemusea álbmotdoaimmajođiheaddji, Pia Nikula, muitala Yle Sápmái ahte olbmot ledje boahtán maid gitta Guovdageainnu ja Vuohču ráje.

  – Servvodagas lea dat diehtu ja dáidu, midjiide lea dehálaš jearrat álbmogis dakkár dieđuid mat mis eai leat, lohká Nikula.

  Siida museum, Finland
  Foto: Ilkka Vayryneninfo / Siida sámi museum
 • Giitevaš giellakampánja ovddas

  Julevsápmelaš Emanuel René Sjo Paulsen sávvá ahte giellakampánja «Hele Nordland snakker samisk» movttidahttá eanet olbmuid hállat sámegiela.

  Son givssiduvvui olu mánnán ja son geahččalii čiegadit iežas sámevuođa.

  – Go ássen Trøndelágas de givssiduvvojin go ledjen sápmelaš. Dalle dieđusge geahččalin čiegadit iežan duogáža. Heahpanadden go ledjen sápmelaš, lohká son.

  – Easkka go fárrejin Ájluktii Nordlánddas buorránii dilli ja dusten fas hállagoahtit sámegiela, muitala son.

  Giellakampánja lea veahkehan su duostat geavahit giela eanet, ii ge son šat nu sakka bala dadjamis sániid boastut.

  22-jahkásaš Emanuel ávžžuha buohkaid geahččalit hállat sámegiela. Vaikko dáidá orrut váttis dadjat daid sámegielsániid, de son vásiha ahte ii dattetge leat nu váttis oahpahallat sámegiela go dan maid son álggos navddii.

  Hábmera suohkana girjerádjosa bargi, Bendik Osland Kalsnes, vásiha olbmuin stuorra beroštumi giellakampánjii.

  Olbmot sáhttet doppe earret eará viežžat nuvttá báiddiid maidda lea deaddiluvvon teaksta sámegillii.

  – Eanemus bivnnut leat báiddit main lea julevsámegiel teaksta, muitala son.

 • Brann i boligbygg i Tromsø – alle evakuert

  Det brenner i en bygning på Tromsøya i Tromsø, melder politiet på X.

  Bygget har flere boenheter.

  Klokken 12.10 skriver politiet at alle skal være evakuert fra bygget. Like etter oppyser de at brannen er slukket.

  Det er ikke meldt om personskader. Politiet starter etterforskning.

  Brann i Tromsø.
  Foto: Trygve Grønning / NRK