Stolt over å være same

Eventyreren Lars Monsen mener det er viktig å være klar over sin identitet. Selv har han sjøsamiske aner fra Nord-Troms.

Lars Monsen
Foto: NRK

Den kjente turentusiasten Lars Monsen er stolt over sin samiske bakgrunn.

– Da jeg vokste opp var det ikke populært å snakke om mors samiske røtter fra Kåfjord, sier Monsen.

GULDAL: Monsen sámi jienastuslohkui  

HØR: Monsen stolt av å være same

Les om Monsens tur over Nordkalotten

 

Bestefar fra Biertavárri

I forbindelse med ekspedisjoner på Nordkalotten den siste tiden har Monsen sin samboer, Nina Skramstad, samlet informasjon om hans slekt i Kåfjord i Nord-Troms. 

– Jeg har aner fra Birtavarre i Kåfjord og er temmelig sikker på at jeg iallfall er 25 prosent kystsame, sier Monsen.

– Som liten så jeg bilder av min bestefar i kofte, forteller han. 

Samisk forbilde

Lars Monsen
Foto: Lars Monsen

Da Monsen vokste opp var det ikke stas å være same og man skulle ihvertfall ikke si høyt at man var same.

– Jeg husker at min mor ikke snakket noe om sin samiske slekt i Kåfjord. Det synes jeg er trist, sier Lars Monsen.

– Når jeg nå åpent snakker om min samiske bakgrunn, håper jeg at det kan være ålreit for andre samer, sier Monsen. 

Vil inn i Samemanntallet

Villmarkens sønn Lars Monsen skal nå også melde seg inn i samemanntallet for å kunne stemme ved neste sametingsvalg. Det er ikke først og fremst av interesse for politikk at han melder seg inn der.

– Det at jeg kommer til å registrere meg inn i manntallet er mest fordi jeg mener det er viktig å være klar over sin identitet og fordi jeg er av samisk slekt, sier Monsen.

Elsker Nordkalotten

Lars Monsen
Foto: NRK

Monsen bor i Jokmokk i Sverige sammen med sin samboer og trekkhundene deres. I disse dager runder han også av sitt  prosjekt på Nordkalotten som skal bli TV serie på NRK.

Han har tilbrakt et år ute i villmarken nord for polarsirkelen i Norge, Sverige, Finland og Russland. Monsen mener dette er et område som en villmarksentusiast aldri vil bli lei av.

– Nordkalotten har alt. Det har ville, stupbratte høyfjell, det har dyp furuskog, det har kjempegodt fiske og det har rovdyr, sier Monsen.  

Liker samisk humor

Han har vært med på elgjakt i Anarjohka nasjonalpark sammen med elgjegere fra Maze og Kautokeino.

Monsen er også generelt opptatt av urbefolkningskulturer. Han har blant annet hatt en del kontakt med inuiter og indianere. Når det gjelder den samiske kulturen så røper Monsen at har sans for samisk humor:

– Jeg liker samenes måte å kommunisere på og jeg liker samenes form for humor. Jeg synes også det er artig at samer kan le av seg selv; at de ikke tar seg selv så høytidelig bestandig.

Oanehaččat

  • Dáhttu girku čorget dili

    Finnmárkku Bargiidbellodaga stuorradiggeáirras, Helga Pedersen, dadjá ahte son vuordá ahte girku dál čorge dili, vai Guovdageainnu searvegotti miellahtuin nai leat seamma vejolašvuođat go mat eará searvegottiin leat.

    Son lohka dehálažžan doarjut sámi lespaid ja homofiillaid, danin go sii leat olbmot ja resurssaid mat dáarbbašuvvojit servodagas.

  • Duhtavaš Sami Pride doaluin

    Davvet Bruun Solbakk dadjá leat lihkolažžan maŋŋil go jođihii Sápmi Pride doaluid Guovdageainnus. Badjel 150:is serve doaluide Guovdageainnus.

    –Juo, dát de ledje duođaid hearvás doalut, ja mun in lean duostan einnostit ja vuordán ahte ná oallugat galge searvat doaluide, earenoamážiid go dálki ii lean dat buot buoremus, dadjá Dávvet Bruun-Solbakk. Son dadjá lea rámis go sámi servodat min ná bures sin vuostáiválde Guovdageainnus.

Laster Twitter-innhold