Monica Balto

Monica Balto er 7. kandidat på lista til Samenes Folkeforbund samepolitiske enhet i valgkrets 1.

Hun er født 30. januar 1976. Bosatt i Sirma i Tana kommune.

I kommunen var 873 personer registrert i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var det 2.140 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Monica Balto

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

121 031

0

7 413

2007

82 478

0

0

Roller

Står oppført som styreleder i Sirpma Gilisearvi/ Sirma Bygdelag, etablert i 2009.