NRK Meny
Normal

Mollisjok-dommen anket

Indre Finnmark tingrett frikjente fjellstueoppsitter i Nedre Mollisjok for kjøring med traktor fra Mollisjok til Iešjávri uten dispensasjon og vektla slik gammel sedvanerett framfor motorferdselloven. Nå har påtalemyndigheten anket dommen til lagmannsretten.

Finnmarksvidda
Foto: Sindre Thoresen Lønnes / DNT

Det skriver avisa Ávvir .

Sankthansaften 2013 kjørte fjellstueoppsitter i Nedre Mollisjok Per Edvard Johnsen med traktor fra Nedre Mollisjok til Iešjávri, hvor reinpolitiet og Statens Naturoppsyn anmeldte han for ulovlig motorferdsel i utmark. Samme dag fløy også Johnsens sønn, Simen Andre Varsi Johnsen med sjøfly til Iešjávri, også han ble anmeldt.

Indre Finnmark tingrett frikjente Per Edvard Johnsen, men dømte Johnsens sønn til å betale en bot på ti tusen kroner for å ha flydd ulovlig med sjøfly.

Begge sakene er nå anket til Hålogaland lagmannsrett.

Forventet en anke

Per Edvard Johnsen sier til avisa at han hadde forventet at saken ankes.

– Jeg turte ikke å glede meg over frikjennelsen, fordi jeg fryktet at påtalemyndigheten ikke vil godta dommen.

Ifølge Ávvir anker påtalemyndigheten dommen fordi Johnsen var på tur til Iešjávri for å fiske for turistvirksomheten sin. Påtalemyndigheten mener at denne saken ikke handler om fastboende samers eller utmarksutøveres rettigheter, men om hvilken rett Johnsen har til å utøve en næring som ikke er regulert av noen lover.

De skriver også i anken at denne saken kan føre til at mange i Finnmark kan påstå at de har samme rett til å kjøre i terrenget som det Johnsen har.