NRK Meny

Moitet mearraborramušdieđáhusa

Romssa ja Finnmárkku Riddobellodagat moitet mearraborramušdieđáhusa mii lea ovdanbuktojuvvon. Go trolárat eai leat šat geatnegahtton fuolahit buvttadeami ja doaimmaid nugo ovdal ja go gáddái buktingáibádusat leat biddjon guovlluid mielde, de dat mielddisbuktá ahte stuorát guolle-fatnasat duvdilit unnit fatnasiid eret. Ja guolleealáhusas vátnot oppalohkái guolle-fatnasat, ja dát gis dagahišgoahtá guolleindustriija varas guoli haga ja ealáhus ii leat de šat nu gánnáhahtti. Ja nu nohkagohtet guolleindustriijarusttegat čállá Riddobellodat preassadieđáhusas.