Moitet áššemeannudeami

Bådåddjo gielda ii bija searaid olbmuide, geat gárrenmirkkodillái leat šaddan. Dan oaivvilda Kirkens Bymisjon. Mannan vahkus mearridedje ahte eai ásat sirra joavkku, mii duste badjelmeare geavaheami. Bymisjovdna oaivvilda áššebáhpáriin lea ollu boasttuvuođat, ja ovdanbuktá gárrenmirkko geava headdjit fálaldaga buorebun go lea.