Normal

Moaitá Midnattsrocka musihkkaválljema

Jonas Follesø Leavnnjas bovttii olbmuid digaštallat Midnattsrocka musihka maŋŋil go Midnattsrocka facebooksiiddus moittii Midnattsrocka musihkka tiŋgojeaddjiid, go dušše 80 - 90-logu musihkkačehpiid vižžet Midnattsrockii čuojahit.

Jonas Follesø

Jonas Follesø moaitá Midnattsrockena musihkka válljema, dan čáli Midnattsrockena facebood siidui. Dát bovttii digaštallama dán siiddus

Foto: Privahta

Jonas Follesø ii riekta ádde manne eai dáhto norgga musihkkajoavkkuid čuojahit Lávttenjárgga Midnattsrockas. Iežas ii loga dán jagi Midnattsrocka čuojaheddjiid geasuhit, danne vuolgá son báicce eará musihkkafestiválaide. 80 - 90-logu musihkka ii geasut áinnat su. Dát su čálus Midnattsrocka facebooksiiddus bovttii ollugiid digaštallat musihkkaválljema Lávttenjárgga doaluide Leavnjjas. Follesø oaivvilda musihkkaválljen lea leamaš heittot dáid maŋimuš jagiid.

Musihkka ii geasut

Midnattsrock

Midnattsrockena dovdemearka

Foto: Midnattsrocken

Midnattsrockena musihkka tiŋgojeaddjit leat dán geasi Midnattsrocka vahkkolohppii bovden earret eará OPUS-joavkku, Sash, Intriqe, Black Ingvars, Dream Police, Alphaville, Staysman ja Katastrofe. Dáid musihkka ii geaset Leavnnja albmá Jonas Follesø, ja ollugat oidnojit suinna oavttaoaivilis, ja váidalit go buoret musihka eai leat tiŋgon.

Festiválahoavda muitala musihká válljen sávaldagaid vuođul

Jon Arne Pettersen

Festivalhoavda Jon Arne Pettersen liiko digaštallamii mii lea Midnattsrocka facebook siddus, lohká leat buorre og olbmot digaštallet

Foto: Privahta

Festivalhoavda Jon Arne Pettersen muitala iežaset jearran olbmuin neahta bokte ahte makkár musihka sii hállidit gullat Midnattsrockas. Ja olbmot vástidedje viššalit. Sii árvaledje maid makkár joavkkuid sii hálidit, sihke 2015 Midnattsrockii ja 2016 Midnattsrockii. Nu leatge sii válljen musihka olbmuid sávaldagaid vuođul.

Follesø ii loga oaidnán makkárge iskadeami Midnattsrocka siiddus mas jerre makkár musihka olbmot hálidit, dattetge ii loga dán duššin, go ii son álo gal leat leamaš geahččamin maid dan neahttasiiddus čállet.