Hopp til innhold

Mistillitsforslag nedstemt på Sametinget

Frp's Arthur Tørfoss mener at sametingsråd Hans Ole Eira har løyet for sametingsplenum. I dag fremmet han mistillitsforslag mot sametingsrådet, men ble nedstemt.

Arthur Tørfoss

2018: For fire år siden satt Arthur Tørfoss (Frp) og Hans Ole Eira (Sp) ved siden av hverandre i plenum. Etter mistillitsforslaget, kan det hende det blir en stund til neste gang.

Foto: Stian Strøm / NRK

Allerede forrige uke var det klart at Frp's sametingsgruppe, bestående av Arthur Tørfoss, ville legge frem et mistillitsforslag mot sametingsråd Hans Ole Eira.

Avisa Ságat omtalte saken først.

Bakgrunnen for mistillitsforslaget er en avtale om duodji, samisk håndverk.

Den såkalte «hovedavtalen for duodjinæringen», er en avtale mellom Sametinget og samiske duodji-organisasjoner som bestemmer hvordan forhandlinger mellom partene skal skje.

Avtalen slår fast at Sametinget og duodji-organisasjonene skal samarbeide for å fremme den samiske duodjinæringen.

Duodji fra Lovozero

Duodji kan være alt fra kniver og kopper av tre, til vesker av skinn og kofter.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Mener sametingsrådet har feilinformert

I samisk sammenheng, er Sametinget det øverste politiske organet.

Sametingsrådet kan sammenliknes med den norske regjeringa, mens sametingsplenum kan sammenliknes med Stortinget.

Når Frp beskylder sametingsrådet for å feilinformere plenum, vil det være som at regjeringa feilinformerer eller lyver til Stortinget.

Et mistillitsforslag betyr enkelt og greit at noen i plenum foreslår at rådet har mistet tilliten i plenum. Dersom flertallet er enige, må rådet gå og byttes ut.

Saken handler om at Arthur Tørfoss mener sametingsrådet har misinformert hele plenum om duodjiavtalen.

Arthur Johan Tørfoss fra Fremskrittspartiet på Sametinget.
Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Det ble nemlig bestemt i oktober at avtalen skal sies opp. Hans Ole Eira blir beskyldt for ikke å ha orientert duodjiorganisasjonen om at sametinget vil si opp avtalen.

Han blir og beskyldt for deretter å ha feilinformert Sametingets plenum om at organisasjonene var informert.

– Vi i Frp vil fremme mistillit mot sametingsråd Hans Ole Eira, fordi vi stoler egentlig mer på duodjiorganisasjonene enn Eira, sier sametingsrepresentant Arthur Tørfoss.

Hans Ole Eira

Sametingsråd Hans Ole Eira sier seg ikke enig i beskyldningene.

Foto: Kenneth Hætta

Sametingsråd Hans Ole Eira på sin side, sier at han ikke har gjort noe galt.

– Jeg vedgår ikke å ha gjort noe galt. Det har vært et stort og omfattende arbeid som har pågått over flere år, sier Hans Ole Eira til NRK.

På plenumsmøte tirsdag morgen kom det frem at et mistillitsforslag ikke kan fremmes mot ett enkelt rådsmedlem, og derfor fremmet Arthur Tørfoss mistillit mot hele sametingsrådet.

Ble nedstemt

Etter at Sametingets plenum stemte over forslaget om mistillit tirsdag, var det klart at flertallet ikke sa seg enige i forslaget om mistillit. Forslaget ble nedstemt med 12 stemmer for og 25 mot.

På forhånd var det knyttet spenning til hvilke partier som vil støtte mistilliten.

Samefolkets parti, én partiuavhengig representant og Nordkalottfolket stemte for, mens Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Norske Samers Riksforbund og Flyttsamelista stemte imot.

Likevel mener NRKs samepolitiske kommentator Mona Solbakk at saken vil få følger på Sametinget.

Mona Alette Solbakk

NRKs samepolitiske kommentator Mona Solbakk.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det betyr at Sametinget må bli flinkere på å dokumentere sin møtevirksomhet. Det vil også ha betydning for administrasjonen på Sametinget, sier hun.

Solbakk forteller at opposisjonen nå forventer at dokumentasjon vil være på plass i fremtida, og at de vil følge nøye med.

– Selv om ikke sametingsrådet måtte gå etter saken, så har det nok vært en vekker for dem, sier Solbakk.

Mener det ikke var grunnlag for mistillit

I en pressemelding sendt til NRK kort tid etter at saken var oppe i plenum, kommer det frem at partiene i posisjon mener det ikke var grunnlag for å legge frem et mistillitsforslag.

Vi mener dette er en unødvendig sak og vi har fortsatt tillit til Sametingsrådet, fastslår Beaska Niillas (Nsr), Elisabeth Erke (Sp) og Berit Marie Eira (Flyttsamelista) i den felles pressemeldinga.

Likevel sier Beaska Niillas at rutinene for dokumentasjon må skjerpes.

Beaiveálgu-gruppa. Beaska Niillas, Berit Marie Eira og Elisabeth Erke.

«Beaiveálgu»-gruppa, som består av partiene i posisjon på Sametinget.

Foto: Beaiveálgugruppa

Det er i midlertidig viktig at rutinene for referater og protokoller skjerpes, og vi ser frem til en ryddig og god prosess fremover i arbeidet med å inkorporere hovedavtalen i næringsavtalen for duodji, sier Beaska Niillas.

Partiene mener at det var en forståelse blant alle på Sametinget om at hovedavtalen, som hele mistillitssaken dreier seg om, skulle sies opp for så å bli en del av en annen avtale, nemlig næringsavtalen for duodji.

Ber om at saken skal gjennomgås

Selv om Arbeiderpartiet stemte mot forslaget, var leder Ronny Wilhelmsen sterkt kritisk til behandlinga av saken, og mener i likhet med sametingspresidenten at dokumentasjon av møtevirksomhet må bli bedre.

Ronny Wilhelmsen, Bargiidbellodat

Selv om Arbeiderpartiets Ronny Wilhelmsen stemte mot forslaget om mistillit, så er han kritisk til prosessen i saken om duodjiavtalen.

Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK

– Dessuten har oppsigelsen av avtalen skapt usikkerhet for duodjinæringen, og det må sametingspresidenten ordne opp i, sier han til plenum.

Nå ønsker Arbeiderpartiet at saken skal tas opp i sametingets kontrollutvalg. Kontrollutvalgets oppgave er å tilse at midlene som sametinget deler ut, blir brukt til formålene som er avtalt.

Korte nyheter

 • Heaittihit davvisámegiel gáiddusoahpahusa

  Máttasámi máhttoguovddáš Aarbortes Nordlánddas heaitá addimis gáiddusoahppu davvisámegielagiidda.

  Máhttoguovddáš lea stáhtalaš, ja Oahpahusdirektoráhtta lea mearridan baicce bidjat eambbo deattu mátta- ja julevsámegiela oahpahussii, nu mo guovddáža bargogohččun lea, ja lea leamaš dan rájes go ásahuvvui 2017:is, dadjá Oahppodirektoráhtta ossodathoavda Hilde Austad.

  Dán leat váhnemat lossadit váldán, gulat Veaigesáddagis.

  Hilde Austad
  Foto: HANS VOLD HUSUM
 • Ruovttuguovlu divrras sámenieiddaide

  Báikkálaš historjá, bearaš ja ruovttuguovlu lea dehálaš sámeguovllu nieiddaide. Nu čájeha váras dutkamuš, man filosofiijamagisttar Helena Ristaniemi lea dáhkan. 12 nieidda Suoma sámeguovlluin serve dutkamuššii. Dutkamuš dárkkistuvvui Oulu universitehtas bearjadaga. Dan dieđiha Yle Sápmi.

  Ristaniemi dadjá ahte ruovttuguovlu lea divrras nieiddaide, ja sii dovdet bures guovllu historjjá. Sámenieiddat smihttetge, go válljejit oahppu, ahte beasašit ruovttuguovllustis eallit boahtteáiggis.

 • Kárášjoga eatnamiid diggeášši loahpahuvvon

  Meahcceduopmostuolu diggeášši Kárášjoga eatnamiid hárrái lea loahpahuvvon. Golbma vahkku leat lágastallan.

  15.000 siiddu áššebáhpárat leat ovddiduvvon Meahcceduopmostullui ja olu vihtanat leat leamaš čilgemin dan golmma beali ovddas, geat leat ođđajagimánu ovccát beaivve rájes lágastallan.

  Justa goas Meahcceduopmostuollu buktá iežas cealkámuša dán diggeáššis ii leat vel sihkar, muhto dat ii šatta gal ovdal beassážiid, dadje dikkis go loahpahedje diggeášši.

  Finnmárkokommišuvnna eanetlohku almmuhii 2019;is ahte Kárášjohka gullá báikkálaš olbmuide ja dasa eai lean Finnmárkkuopmodat (FeFo) ovtta oaivilis. Nu manai ge ášši Meahcceduopmostullui gos dál leat golbma vahkku lágastallan.

  Les saken på norsk.