Hopp til innhold

Mistillit til klinikksjefen

20/6: Saken er oppdatert med kommentar fra Finnmarkssykehuset administrerende direktør og klinikksjef.

Loga sámegillii

Mandag kom Samisk legeforening med en ren mistillitserklæring mot klinikksjef Amund Peder Teigmo på grunn av flere forhold, og også det faktum at klinikken er underlagt Finnmarkssykehuset, skriver Ságat (betaling kreves).

– I de fire årene som er gått siden dette skjedde har Samisk legeforenings bekymring for utviklingen av klinikken økt. Stillinger står ubesatt med 21,3 prosent av budsjetterte stillinger. Denne prosentandelen er dobbelt så stor sammenlignet med andre klinikker i Helse Nords nedslagsfelt.

Det sier leder i Samisk legeforening, Jonill Margrethe Fjellheim Knapp, til avisa.

Et annet forhold legeforeningen er opptatt av er at svært mange fagfolk og medarbeidere har sluttet i løpet av denne fireårsperioden.

Administrerende direktør i Finnmarksykehuset Ole Hope og klinikksjef svarer i en pressemelding.

– Jeg litt overrasket over at Sámi doaktáriid searvi/Samisk legeforening kritiserer en tjenestemann for å opptre lojalt til de beslutninger våre eiere har tatt. Finnmarkssykehuset forholder seg lojalt til de føringer våre eiere til enhver tid har gitt oss, og vi gjør vårt beste for å møte alle krav i oppdragsdokumentet.

Han skriver at Finnmarksykehuset hele tiden jobber med å forbedre seg og videreutvikle tilbudet til den samiske befolkningen, slik at spesialisthelsetilbudet blir bedre.

– Slik jeg kjenner klinikksjefen i Sámi klinihkka, jobber han aktivt for en slik utvikling – hver eneste dag – men innenfor rammene vi er tildelt, og han har min fulle tillit, skriver Hope i pressemeldingen.

– Sámi doaktáriid searvi/Samisk legeforening peker videre på at vi har mange vakante stillinger ved Sámi klinihkka, og adresserer også dette til klinikksjefen. En undersøkelse gjort for en tid tilbake – da dette også var tema – viste at Sámi klinihkka ikke skiller seg ut. Men det er naturlig at det vil være en viss «turn over» i en klinikk med nær 200 ansatte, stort og smått medregnet, skriver de.

Jonill Margrethe Fjellheim Knapp
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Korte nyheter

 • No kostar ein euro 12 kroner

  Euroen kostar 12 kroner torsdag morgon. Med unntak av nokre få timar i mai i fjor har ikkje euroen vore over 12 kroner sidan mars 2020, under koronapandemien.

  Den siste veka har euroen kosta i underkant av 12 kroner.

  Den norske krona har også svekka seg mot ei rekke andre sentrale valutaer siste tida.

  Tove Austdal på Stavanger lufthavn.

  Norske turister kan gå på en smell: – Tenker euroen ligger på ti kroner

  Ser man bort fra et par dager under pandemien, har den norske krona aldri vært svakere mot den europeiske valutaen. Det merker ferierende nordmenn.

 • Bissehit «catch and release»-oagguma Njávdánjogas

  Les på norsk.

  Njávdánjoga guollesearvevuohta dieđiha alla temperatuvrras Njávdánjogas. Dušši guliid darvehan ja luoitin ruovttoluotta johkii ii dán sivas šat lohpi dahkat. Buot badjel 80 centimehtera guhkes njiŋŋálasat fertejit álo luoitit ruovttoluotta johkii.

  Finnmárkkus leat earáge jogat maid temperatuvra lea allat. Earret eará Getnjejogas, Bearralvákkis rahčá luossa báhkasis.

  Atlanterhavslaks som henger med Neidenelva i bakgrunnen
  Foto: Nils John Porsanger
 • Oaivvilda ahte Davvi-Norga ii leat gearggus dustet viessobiilaturismma

  Les på norsk.

  Viessobiilamátkkošteapmi šaddá eanet ja eanet bivnnut davvin ja dađistaga bohtet ođđasat ja stuorát viessobiillat.

  Norges Bobilforening Region Nord háliida buorebut láhčit dili dán turistajovkui.

  – Jus buohtastahttá viessobiilageavaheaddjiid infrastruktuvrra eará guovlluiguin, de oaidná ahte Ruoŧŧa ja Suopma leat guhkkin ovddabealde, dadjá Kåre Breivik, Norges Bobilforening Region Nord jođiheaddji.

  Viessobiilaturisttat ohcalit buoret saji, buoret galbema ja heiveheami. Sihke mátkeealáhus ja eisseválddit fertjit váldit dán duođas, oaivvilda Breivik.

  Dál ávžžuha eiseválddiid ođasmahttit plánaid sihke gieldda dásis, fylkkagieldda dásis ja našunálalaččat.

  – Fertet ođasmahttit plánaid dán ođđa turistajovkui mii ain stuorru ja mii boahtá - ja dat gal boahtá!

  Geahča dá dárogielat reportáša Nord-Nytt-sáddagis fáttá birra.