Mistet halve saueflokken

Bonde Per Kristian Monsen fortviler etter at en hanngaupe drepte nesten halve saueflokken hans på onsdag.

Sau drept

Villsaubonde har bare åtte sauer igjen og begynner å miste motet.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK

I 2009 kjøpte Monsen ti villsauer til gården sin I Skardalen i Kåfjord i Nord-Troms. Tanken bak driften var å bruke dyrene til bl.a. vedlikehold av gamle jorder. Tidlig onsdag morgen drepte gaupa to voksne sauer, og tre lam. Nå er bonden ikke lenger sikker på om han vil fortsette med driften.

– Da vi kjøpte villsauene tenkte vi at de var litt bedre rustet mot rovdyr enn vanlig sau, men det viser seg at de også er hjelpeløse når gaupa slår til. For to år siden mistet jeg også noen dyr, da var gaupa i gjerdet som ligger 50 meter fra huset. Jeg har begynt å vurdere om det beste vil være å gi opp.

Bekrefter gaupetap

Rovviltkontakt Sigmund Dalvik i Nord-Troms var på befaring i går, og konstaterer at det er gaupa som er synderen.

– Det er veldig enkelt å se at det er gaupa som har vært på ferde. Vi fant spor av gaupa på snøen i området, sauene var bitt i strupen og det var blodspor på snøen der dyrene ble bitt i hjel.

Sau drept av gaupe

Kun to av de fem drepte villsauene hadde gaupa spist på.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK

Per Kristian Monsen fortviler over situasjonen.

– Gaupa er rett og slett en lystmorder som dreper kun for å drepe. Den har kun spist på to av de fem drepte sauene.

I følge Norsk institutt for naturforskning blir 30.000 sau drept av bjørn, jerv, gaupe, ulv og havørn hver sommer.

Store tap

Robert Severin Pedersen i Lakselv i Porsanger er en av de bøndene i landet som har hatt store tap i sommer og i høst. To sauer og 94 lam ble borte. Sauebonden mener at nå er det på tide at myndighetene tar dette alvorlig, og ser på rovdyrpolitikken.

– Det burde ha vært litt hardere uttak på rovdyr. Det gir gjenskinn over hele landet at det er altfor mye rovdyr.

Leder Roar Høgsæt i miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Nordland har tidligere uttalt at det mye å ta hensyn til med tanke på rovdyrene i landet. Norge har gjennom Bernkommisjonen forpliktet seg til å verne om europeiske arter av ville dyr og planter og deres leveområder.

– Vi er satt til å følge en politikk som regjeringen og Stortinget har anvist oss, og vi har et rovdyrforlik som sier at vi skal ta ut rovdyr som kan gi skade i prioriterte beiteområder. Samtidig sier forliket at det skal skje innenfor de rammene som Bernkommisjonen setter.

Hør intervju med Per Kristian Monsen: