Mister statlig partistøtte

Karasjok Venstre mister statlig partistøtte for 2017. Ifølge Finnmark Dagblad mener Partilovnemnda at lokallaget i fjor ikke overholdt regelverket for innberetning av inntekter og kostnader etter partiloven. Leder i lokallaget Nils Nilsen Gaup begrunner manglende innberetning med at aktiviteten i lokallaget har gått ned.