Hopp til innhold

Mister kanskje mandater

Ávjovárri og Vesthavet valgkrets må rektuttere flere til Sametingets valgmanntall for å beholde dagens mandater ved neste Sametingsvalg.

Ann-Mari Thomassen

Ann-Mari Thomassen (NSR) sier hun er bekymret.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Slik det ligger ann nå, mister de ett mandat hver til Sørsamisk og Sør-Norge valgkrets.

Sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen (NSR) fra Vesthavet valgkrets er bekymret for utviklingen.

– Jeg synes det er veldig alvorlig. Vi har mistet fire mandater med den nye valgordningen og nå ser det ut til at vi kan miste enda et. Det er fare for at interessene til dette området ikke blir ivaretatt godt nok i Sametinget, sier Thomassen.

Forskriftene endret

Forskrift om valg til Sametinget er nå blitt endret. Endringen går ut på at Sametingets valgmanntall skal oppdateres hvert valgår.

Valgmanntallet i år vil bestemme hvor mange mandater hver valgkrets vil få og hvilke kommuner som skal ha valgting ved sametingvalget i 2013.

Hvis man tar utgangspunkt i valgmanntallet fra 2009 så ville Ávjovárri og Vesthavet valgkrets mistet et mandat til Sørsamisk og Sør-Norge valgkrets. For å påvirke mandatberegningen til sametingsvalget 2013 så må Sametinget ha mottatt din innmelding innen 30. juni 2011.

– Vi må huske det at vi har mange slags samer. Vi har både lulesamisk, markasamisk, sjøsamisk og kystsamisk befolkning i denne valgkretsen. Da blir vi i et mindretall i den store sammenhengen, frykter Thomassen.

NSR-representanten har en klar beskjed til potensielle velger i hennes valgkrets, Vesthavet:

– Samene må melde seg inn i valgmanntallet og forstå at det er et behov for flere velgere, sier Ann-Mari Thomassen.


Korte nyheter

 • Kárášjoga eatnamiid diggeášši loahpahuvvon

  Meahcceduopmostuolu diggeášši Kárášjoga eatnamiid hárrái lea loahpahuvvon. Golbma vahkku leat lágastallan.

  15.000 siiddu áššebáhpárat leat ovddiduvvon Meahcceduopmostullui ja olu vihtanat leat leamaš čilgemin dan golmma beali ovddas, geat leat ođđajagimánu ovccát beaivve rájes lágastallan.

  Justa goas Meahcceduopmostuollu buktá iežas cealkámuša dán diggeáššis ii leat vel sihkar, muhto dat ii šatta gal ovdal beassážiid, dadje dikkis go loahpahedje diggeášši.

  Finnmárkokommišuvnna eanetlohku almmuhii 2019;is ahte Kárášjohka gullá báikkálaš olbmuide ja dasa eai lean Finnmárkkuopmodat (FeFo) ovtta oaivilis. Nu manai ge ášši Meahcceduopmostullui gos dál leat golbma vahkku lágastallan.

  Les saken på norsk.

 • Utmarksdomstolen avsluttet Karasjoksaken

  Etter tre uker avsluttet Utmarksdomstolen Karasjoksaken i dag.

  Når dom i saken faller er ikke klart, men ingen tror at den vil komme før påske.

  To grupper har krevd eierrettigheter til land og vann i Karasjok, etter at flertallet i Finnmarkskommisjonen i 2019 konkluderte med at Karasjok tilhører lokalbefolkningen. Dette var ikke Finnmarkseiendommen enig i.

  Over 15.000 sider med dokumentasjon er lagt frem i saken i løpet av disse tre ukene. Om en av partene anker dommen fra Utmarksdomstolen, går saken til behandling i Høyesterett.

  – Staten har spurt samene om hvem de mener at Karasjok tilhører og nå har de fått svar på spørsmålet, sier Karasjokordfører Svein Atle Somby. Karasjok kommune og Karasjok Sameforening er en av partene i saken mot Finnmarkseiendommen.

 • Stáhta fállá 188 miljovnna boazodollui 

  Stáhta fállá 188 miljovnna boazodollui, ovdalgo 2023/2024 boazodoallošiehtadallamat leat álgán, čállá IFinnmark. Das lea 8 miljovnna lassáneapmi otnáš šiehtadusa ektui.

  Norgga boazosápmelaččaid riikkasearvvi (NBR) gáibádus boazodoallošiehtadussii bođii árabut dán mánu. Šiehtadusa sturrodat lea 260 miljovnna kruvnna, 80 miljovnna kruvnna eanet go dálá šiehtadus.

  Stáhta ja NBR šiehtadallaba juohke jagi ođđa boazodoallošiehtadusa.

  Šiehtadallamat gaskal stáhta ja NBR:a álget guovvamánu 7.beaivve ja loahpahuvvojit maŋimuštá njukčamánu 1.beaivve

  Inge Even Danielsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK