Hopp til innhold

Mister eneretten til denne samiskinspirerte sola

I ti år har en sølvsmie kunne nekte andre å bruke dette varemerket. Gjengir religiøst samisk symbol, konkluderer Patentstyret.

Varemerke Tana Gull og Sølvsmie AS

Det er dette varemerket som Tana Gull og Sølvsmie nå mister eneretten til.

Foto: Patentstyrets varemerkeregistrering

I juni mottok Patentstyret en klage på at Tana Gull og Sølvsmie AS har fått registrert det samiskinspirerte solsymbolet i Patentstyrets design- og varemerkeregistrering.

Nå konkluderer Patentstyret med at symbolet gjengir det religiøse samiske symbolet for solguden Beaivi, og at registreringen er egnet til å vekke forargelse.

«Registreringen skal dermed settes til side som ugyldig», lyder det i konklusjonen.

Seksjonssjef i Patentstyret, Knut Andreas Bostad, bekrefter at registeringen er opphevet.

– Tidligere har registreringen gitt en enerett til å bruke symbolet i kommersiell sammenheng.

Jostein Sandvik, Silje Karine Muotka og Knut Andreas Bostad

FEIL Å GI ENERETT: Seksjonssjef i Patentstyret Knut Andreas Bostad forteller at Patentstyret kom fram til at det var feil å gi enerett til symbolet.

Foto: Tom Stian Tretnes Hansen / NRK

Bostad forklarer at Patentstyret ikke ser at registreringen som varemerke vil kunne hindre andre aktører å ta i bruk det gamle symbolet i kommersielle sammenhenger.

Det var Lone Beate Ebeltoft ved Alveskogen Design som klaget inn saken. Nå er hun lettet over avgjørelsen.

– Det betyr at jeg og alle andre duodjiutøvere i Norge endelig kan bruke symbolet fritt igjen.

Tana Gull og Sølvsmie AS sitt varemerke til venstre.
Til høryre er Nils-Aslak Valkeapääs sol som var tegnet på boka hans «Solen, min Far» i 1988.

LIKHET: Tana Gull og Sølvsmie AS sitt varemerke til venstre. I klagebehandlingen trekkes også Nils-Aslak Valkeapääs sol frem (til høyre). Den er tegnet på boka hans «Solen, min Far» som først ble utgitt på samisk i 1988.

Foto: PATENTSTYRETS VAREMERKEREGISTRERING/Nils-Aslak Valkeapää

– Syntes det var blodig urettferdig

I juni sendte Lone Beate Ebeltoft inn en klage på at Tana Gull og Sølvsmie AS har fått registrert det samiskinspirerte solsymbolet i Patentstyrets design- og varemerkeregistrering.

– Jeg syntes det var blodig urettferdig at noen hadde rettighetene på urgamle symbol som er funnet gravert inn i helleristninger, sier Ebeltoft.

Sølvsmien fikk godkjent det samiskinspirerte solsymbolet i varemerkeregistreringen i 2009, og symbolet ble også godkjent i designregistreringen i 2014.

I desember mistet Tana Gull og Sølvsmie AS eneretten i designregistreringen. Nå mister de altså også varemerkeregistreringen.

Ebeltoft legger til at hun synes det var frustrerende, og er sjokkert over at hun måtte ta denne kampen.

– Jeg har prøvd å bringe Sametinget på banen, og jeg har prøvd å trekke inn kjente og profilerte samiske advokater uten å lykkes, sier hun oppgitt.

Må betale saksomkostninger

Tana Gull og Sølvsmie AS blir pålagt å betale saksomkostningene på 16 800 kr til kravstiller Alveskogen Design ved Lone Beate Ebeltoft.

Gullsmedmester Ragnhild Rajala Lautz i sølvsmien skriver følgende til NRK.

«Vi tar Patentstyrets avgjørelse til etterretning.»

Tana Gull og Sølv AS har to måneders frist til å anke Patentstyrets vedtak på varemerkeregistreringen.

Korte nyheter

 • Nordakalottfolket:s guovttis FeFo-stivrras

  Nordkalottfolket bellodagas leat dál guokte guđa lahtus Finnmárkoopmodaga (FeFo) stivrras.

  Da čielggai maŋŋá go Finnmárkku fylkkadiggi dán vahkus válljii áirasiidis FeFo-stivrii.

  Nubbi lahttu lea Geir E. Thrane.

  Ođđa stivrralahttu, Thomas Arild Mølmann (govas gurut bealde), lohká iežaset áigut geavahit válddiset ollašuhttit bellodaga politihka nu olu go vejolaččat.

  Dásseárvu čearddaid gaskkas lea Nordkalottfolket vuođđoárvu.

  Les på norsk

  Thomas Arild Mølmann og Geir E. Thrane i Nordkalottfolket
  Foto: Nordkalottfolket
 • Gratis samisk barnehage: Et nytt barnehagetilbud etablert

  Etter at Sametinget innførte gratis samisk barnehage, har et nytt samisk barnehagetilbud blitt etablert i Brekken i Røros kommune.

  Det forteller sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) til NRK.

  – Det er vi veldig fornøyd med, sier han.

  Det betyr at 13 barnehager har signert samarbeidsavtale om gratis samiskspråklig barnehageordning, og samtlige har søkt om utviklingsmidler og refusjon av foreldrebetalinger, forklarer Mikkelsen. Regjeringen tilbyr gratis barnehage i Finnmark og Nord-Troms. Hos Sametinget kan samiske barnehager over hele landet søke om støtte for å kunne tilby gratis barnehage eller barnehagetiilbud.

  – Sametinget vil med Gratis samiskspråklig barnehageordning nettopp styrke samiskspråklighet i samiske barnehager og sikre at samiske barn for samiskspråklig barnehagetilbud, sier Mikkelsen.

  Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen
  Foto: Árvu/Sametinget
 • Nuvttá sámi mánáidgárddit: Ođđa fálaldat ásahuvvon

  Maŋŋá go Sámediggi fállagođii nuvttá sámi mánáidgárddi, de lea okta ođđa sámi mánáidgárdefálaldat ásahuvvon Brekkenii Rosse suohkanii.

  Dan muitala sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) NRKii.

  – Dainna leat mii hui duhtavačča, dadjá son.

  Dat mearkkaša ahte 13 mánáidgárddi leat vuolláičállán ovttasbargošiehtadusa fállat nuvttá sámegielat mánáidgárdesajiid, ja maid ohcan ovddidanruđa ja ruovttuluotta oažžut váhnenmávssu, čilge Mikkelsen. Ráđđehus fállá Finnmárkui ja Davvi-Romsii nuvttá mánáidgárdesajiid. Sámedikkis fas sáhttet mánáidgárddit miehtá Norgga ohcat doarjaga vai besset fállat nuvttá mánáidgárdesajiid.

  – Nuvttá sámegielat mánáidgárdesajiin háliida Sámediggi nannet sámegiela sámi mánáidgárddiin ja sihkkarastit ahte sámi mánát ožžot sámegielat mánáidgárdefálaldaga.

  Mikkel Eskil Mikkelsen, NSR
  Foto: Vaino Rensberg