Hopp til innhold

Mister eneretten til denne samiskinspirerte sola

I ti år har en sølvsmie kunne nekte andre å bruke dette varemerket. Gjengir religiøst samisk symbol, konkluderer Patentstyret.

Varemerke Tana Gull og Sølvsmie AS

Det er dette varemerket som Tana Gull og Sølvsmie nå mister eneretten til.

Foto: Patentstyrets varemerkeregistrering

I juni mottok Patentstyret en klage på at Tana Gull og Sølvsmie AS har fått registrert det samiskinspirerte solsymbolet i Patentstyrets design- og varemerkeregistrering.

Nå konkluderer Patentstyret med at symbolet gjengir det religiøse samiske symbolet for solguden Beaivi, og at registreringen er egnet til å vekke forargelse.

«Registreringen skal dermed settes til side som ugyldig», lyder det i konklusjonen.

Seksjonssjef i Patentstyret, Knut Andreas Bostad, bekrefter at registeringen er opphevet.

– Tidligere har registreringen gitt en enerett til å bruke symbolet i kommersiell sammenheng.

Jostein Sandvik, Silje Karine Muotka og Knut Andreas Bostad

FEIL Å GI ENERETT: Seksjonssjef i Patentstyret Knut Andreas Bostad forteller at Patentstyret kom fram til at det var feil å gi enerett til symbolet.

Foto: Tom Stian Tretnes Hansen / NRK

Bostad forklarer at Patentstyret ikke ser at registreringen som varemerke vil kunne hindre andre aktører å ta i bruk det gamle symbolet i kommersielle sammenhenger.

Det var Lone Beate Ebeltoft ved Alveskogen Design som klaget inn saken. Nå er hun lettet over avgjørelsen.

– Det betyr at jeg og alle andre duodjiutøvere i Norge endelig kan bruke symbolet fritt igjen.

Tana Gull og Sølvsmie AS sitt varemerke til venstre.
Til høryre er Nils-Aslak Valkeapääs sol som var tegnet på boka hans «Solen, min Far» i 1988.

LIKHET: Tana Gull og Sølvsmie AS sitt varemerke til venstre. I klagebehandlingen trekkes også Nils-Aslak Valkeapääs sol frem (til høyre). Den er tegnet på boka hans «Solen, min Far» som først ble utgitt på samisk i 1988.

Foto: PATENTSTYRETS VAREMERKEREGISTRERING/Nils-Aslak Valkeapää

– Syntes det var blodig urettferdig

I juni sendte Lone Beate Ebeltoft inn en klage på at Tana Gull og Sølvsmie AS har fått registrert det samiskinspirerte solsymbolet i Patentstyrets design- og varemerkeregistrering.

– Jeg syntes det var blodig urettferdig at noen hadde rettighetene på urgamle symbol som er funnet gravert inn i helleristninger, sier Ebeltoft.

Sølvsmien fikk godkjent det samiskinspirerte solsymbolet i varemerkeregistreringen i 2009, og symbolet ble også godkjent i designregistreringen i 2014.

I desember mistet Tana Gull og Sølvsmie AS eneretten i designregistreringen. Nå mister de altså også varemerkeregistreringen.

Ebeltoft legger til at hun synes det var frustrerende, og er sjokkert over at hun måtte ta denne kampen.

– Jeg har prøvd å bringe Sametinget på banen, og jeg har prøvd å trekke inn kjente og profilerte samiske advokater uten å lykkes, sier hun oppgitt.

Må betale saksomkostninger

Tana Gull og Sølvsmie AS blir pålagt å betale saksomkostningene på 16 800 kr til kravstiller Alveskogen Design ved Lone Beate Ebeltoft.

Gullsmedmester Ragnhild Rajala Lautz i sølvsmien skriver følgende til NRK.

«Vi tar Patentstyrets avgjørelse til etterretning.»

Tana Gull og Sølv AS har to måneders frist til å anke Patentstyrets vedtak på varemerkeregistreringen.

Korte nyheter

 • Golmmas evttohassan NBR-jođiheaddjin

  Berit Marie P. Eira (govas), Inge Even Danielsen ja Jan Ivvár Smuk leat evttohassan Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvvi (NBR) jođiheaddjin, čállá Ávvir. Riikkačoahkkin dollo geassemánu 17.- 18. beivviid Måefies. Olles NBR stivra lea válggas.

  Berit Marie Eira
  Foto: Thor W. Thrane / NRK
 • Undersøker mulig fall i fjell

  Det er iverksatt redningsaksjon på fjellet Grytetippen på Senja etter melding om at noen skal ha observert at en person ramlet ned fjellet. Det er ikke gjort noen funn, melder politiet. – Vi har luftambulanse, redningshelikopter fra Banak og politihelikopter på stedet. Mannskaper fra Røde Kors er også utkalt, melder politiet. Grytetippen er 885 meter høy og et populært turmål.

  Grytetippen på Senja
  Foto: Privat
 • Viessobuollin Kárášjogas

  Heahtebálvalusat bohte jođánit báikái go odne iđđedis čieža sulai ožžo dieđu das, ahte viessu lei buollimin Kárášjogas. Dollačáskadeaddjit nagadedje vajot čáskadit buollima, dieđihit politiiját twitteris. Viesus eai lean olbmot.

  Husbrann i Karasjok
  Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK