Mister eneretten til denne samiskinspirerte sola

I ti år har en sølvsmie kunne nekte andre å bruke dette varemerket. Gjengir religiøst samisk symbol, konkluderer Patentstyret.

Varemerke Tana Gull og Sølvsmie AS

Det er dette varemerket som Tana Gull og Sølvsmie nå mister eneretten til.

Foto: Patentstyrets varemerkeregistrering

I juni mottok Patentstyret en klage på at Tana Gull og Sølvsmie AS har fått registrert det samiskinspirerte solsymbolet i Patentstyrets design- og varemerkeregistrering.

Nå konkluderer Patentstyret med at symbolet gjengir det religiøse samiske symbolet for solguden Beaivi, og at registreringen er egnet til å vekke forargelse.

«Registreringen skal dermed settes til side som ugyldig», lyder det i konklusjonen.

Seksjonssjef i Patentstyret, Knut Andreas Bostad, bekrefter at registeringen er opphevet.

– Tidligere har registreringen gitt en enerett til å bruke symbolet i kommersiell sammenheng.

Jostein Sandvik, Silje Karine Muotka og Knut Andreas Bostad

FEIL Å GI ENERETT: Seksjonssjef i Patentstyret Knut Andreas Bostad forteller at Patentstyret kom fram til at det var feil å gi enerett til symbolet.

Foto: Tom Stian Tretnes Hansen / NRK

Bostad forklarer at Patentstyret ikke ser at registreringen som varemerke vil kunne hindre andre aktører å ta i bruk det gamle symbolet i kommersielle sammenhenger.

Det var Lone Beate Ebeltoft ved Alveskogen Design som klaget inn saken. Nå er hun lettet over avgjørelsen.

– Det betyr at jeg og alle andre duodjiutøvere i Norge endelig kan bruke symbolet fritt igjen.

Tana Gull og Sølvsmie AS sitt varemerke til venstre.
Til høryre er Nils-Aslak Valkeapääs sol som var tegnet på boka hans «Solen, min Far» i 1988.

LIKHET: Tana Gull og Sølvsmie AS sitt varemerke til venstre. I klagebehandlingen trekkes også Nils-Aslak Valkeapääs sol frem (til høyre). Den er tegnet på boka hans «Solen, min Far» som først ble utgitt på samisk i 1988.

Foto: PATENTSTYRETS VAREMERKEREGISTRERING/Nils-Aslak Valkeapää

– Syntes det var blodig urettferdig

I juni sendte Lone Beate Ebeltoft inn en klage på at Tana Gull og Sølvsmie AS har fått registrert det samiskinspirerte solsymbolet i Patentstyrets design- og varemerkeregistrering.

– Jeg syntes det var blodig urettferdig at noen hadde rettighetene på urgamle symbol som er funnet gravert inn i helleristninger, sier Ebeltoft.

Sølvsmien fikk godkjent det samiskinspirerte solsymbolet i varemerkeregistreringen i 2009, og symbolet ble også godkjent i designregistreringen i 2014.

I desember mistet Tana Gull og Sølvsmie AS eneretten i designregistreringen. Nå mister de altså også varemerkeregistreringen.

Ebeltoft legger til at hun synes det var frustrerende, og er sjokkert over at hun måtte ta denne kampen.

– Jeg har prøvd å bringe Sametinget på banen, og jeg har prøvd å trekke inn kjente og profilerte samiske advokater uten å lykkes, sier hun oppgitt.

Må betale saksomkostninger

Tana Gull og Sølvsmie AS blir pålagt å betale saksomkostningene på 16 800 kr til kravstiller Alveskogen Design ved Lone Beate Ebeltoft.

Gullsmedmester Ragnhild Rajala Lautz i sølvsmien skriver følgende til NRK.

«Vi tar Patentstyrets avgjørelse til etterretning.»

Tana Gull og Sølv AS har to måneders frist til å anke Patentstyrets vedtak på varemerkeregistreringen.