Misfornøyd med museumssamarbeid

– En hver kan se at museet ikke vedlikeholdes slik det burde. Derfor vurderer vi å trekke oss fra RiddoDuottarMuseet samarbeidet.

Sámiid Vuorka Dávvirat

Eierstyret i De Samiske Samlinger vurderer å trekke seg fra samarbeidet med RDM.

Foto: NRK Sápmi / NRK

Styreleder i eierstyret i De Samiske Samlinger,

Thoralf Henriksen

Leder i eierstyret i De samiske samlinger i Karasjok, Thoralf Henriksen

Foto: Sámi Radio / NRK

Thoralf Henriksen, har sett seg lei på den vanskjøtselen han mener museet i Karasjok er utsatt for.

Etter at museet ble en del av RiddoDuottarMuseat, som er en driftssitftelse bestående av tilsammen fire museer i Finnmark, har det gått galt mener Henriksen.

– Utstillingene inne i museet er ikke fornyet. Ute ser det heller ikke bra ut med tanke på et hullete gjerde, som i tillegg har begynt å morkne. Det er så ille at vi vurderer å trekke oss fra samarbeidet, sier Henriksen.

Museumáidi

Dette er noe av det som plager De Samiske Samlingers eierstyre.

Foto: NRK Sápmi / NRK

Tidligere skrev NRK Sápmi om det skjemmende og uestetiske gjerdet som tilhører de Samiske samlinger i Karasjok. Den daglige lederen Karen Elle Gaup aksjonerte etter kritikk like etter, og fikk bukt med de verste hullene i gjerdet. Styreleder Henriksen mener at dette kun er en kortsiktig løsning, og at problemet er noe mer innviklet.

Ansvaret ligger hos styret til RiddoDuottarMuseat. Det er de som skal se til at museene blir vedlikeholdt. Hvis de ikke har nok belegg i budsjettet til det formålet, bør de søke om penger fra Kulturdepartementet, Regjeringen og andre statlige myndigheter.

– Vil ha det skriftlig

Styreleder for driftsstiftelsen RiddoDuottarMuseat, Kåre Olli, sier han

Kåre Olli

RiddoDuottarMuseat styreleder, Kåre Olli.

Foto: Thor Thrane / NRK

ikke kjenner noe til klagene fra Henriksen.

– Jeg har ikke mottatt en skriftlig klage på dette fra eierstyret i De Samiske Samlinger, og vil derfor ikke uttale meg om det. Dette er helt ukjent for meg, sier Olli.

Ikke første gang

Det er imidlertid ikke første gang manglende vedlikehold av museet i Karasjok er på agendaen i eierstyret. Den tidligere lederen Ragnhild Nystad tok opp samme problem i 2009 med styret RiddoDuottarMuseat.

– Den gang evaluerte vi saken, og ble ferdig med den. Men det er klart, det finnes alltid utfordringer å ta tak i.