Misfornøyd med Jensens oljerørsvar

Både SV og Miljøpartiet De Grønne mener finansminister Siv Jensens (Frp) svar, om hvorvidt hun vil be Oljefondet trekke seg ut av selskapene som bygger oljerørledningen «The Black Snake», er et nei.

Jensen viser til at det er Etikkrådet som skal ta vurderingen om selskap kan utestenges fra Oljefondet.