Sametingspresidenten: - Statsministeren lyver

Sametingspresident Pekka Aikio i Finland mener statsminister Matti Vanhanen (bildet) er en bløffmaker.

Matti Vanhanen
Foto: YVES LOGGHE / AP

GULDAL: - Stáhtaministar gielista  

Pekka Aikio
Foto: NRK

- Det er ikke mer enn to år siden Vanhanen lovte den daværende norske statsministeren å ratifisere ILO-konvensjonen om urfolksrettigheter, men ingenting har skjedd, sier president Pekka Aikio.

Like før det finske parlamentsvalget retter sametingspresidenten angrepet mot Vanhanen.

- Har ikke tid

Statsminister Matti Vanhanens kommunikasjonssjef Asko Mattila sier det ikke er mulig å kommentere presidentens angrep nå.

- Midt i valgkampen er det vanskelig for statsministeren å si noe, sier Mattila til Sami Radio.

- Hindre utvikling

- Vanhanen og hans regjering har ikke vist nevneverdig interesse for samiske samfunnsspørsmål. De har faktisk vært med på hindre en positiv utvikling, mener Pekka Aiko.

Like før det finske parlamentsvalget minner sametingspresidenten sin finske statsmininister om hvordan han har bedradd samene med sine løfter om å ratifisere ILO-konvensjonen.

- Falsk bilde utad

- Oppførselen mot samene rimer dårlig med det bildet som den finske statministeren ønsker å gi av Finland internasjonalt; nemlig at Finland ønsker å fremme rettighetene for urbefolkningene og minoritetene ute i verden, men gjør ingenting for sine egne i hjemlandet, sier Pekka Aikio.

Han sier at bare en eller høyst to har vist interesse for samiske saker.

- Ellers konstaterer jeg at det er mest representanter fra Senterpartiet og Sosialdemokratene som rett ut har sagt at de vil motarbeide samesaker. De stiller et stort spørsmålstegn ved urfolkssaken og vil i det hele motarbeide den, forteller Pekka Aikio.