Ministeren vil se på reintallet til svenske samer

Regjeringen vil bruke tid på å vurdere om den skal gi Elkem rett til arealer til gruvedrift i Nordland. Samtidig tenker landbruksministeren på svenske reindriftssamers bruk av beiter på norsk side.

Silje Karine Muotka snakker til Erna Solberg og Jon Georg Dale

TAUS: Verken statsminister Erna Solberg eller landbruksminister Jon Georg Dale ville si noe om gruvesaken på Nasafjell i Nordland. Bildet er fra mandagens besøk i Finnmark. Til høyre står sametingsråd Silje Karine Muotka.

Foto: Piera Balto / NRK

– Jeg har varslet at vi må se på muligheten til å regulere den svenske reindriften i Norge. Det gjør at vi vurderer grunnlaget vårt til å fastsette reintall for svensk rein i Norge, sier landbruksminister Jon Georg Dale (Frp).

Bakgrunnen for dette er at Norge og Sverige ikke har blitt enige om en ny avtale som regulerer samenes rett til bruk av arealer på begge sider av riksgrensen.

Temaet er svært aktuelt ettersom Elkem vil ekspropriere rettigheter til arealer for kvartsgruve på Nasafjell på Saltfjellet i Nordland. Dette området brukes i dag av tre svenske reinbeitedistrikter (samebyer) og Saltfjellet reinbeitedistrikt. En gruve her vil skape store utfordringer for både norsk og svensk reindrift.

Klar til høsten

Mandag besøkte både statsminister Erna Solberg (H) og landbruksministeren reindriftsutøvere i Finnmark.

Ingen av de to ønsket å kommentere søknaden om eksproriasjon fra Elkem som Næringsdepartementet nå behandler. Enkelt forklart betyr ekspropriasjon at samene på Nasafjell, om nødvendig med tvang, blir fratatt eiendom eller rettigheter mot erstatning.

– Saken er under behandling, og derfor er det unaturlig at jeg kommenterer saken i forkant, sier Jon Georg Dale til NRK.

Næringsdepartementet sendte nylig et brev til Sametinget hvor det framkommer at regjeringen vil bruke mer tid på behandlingen. Elkem og reindriftsnæringen har besluttet at det skal lages en ny vurdering av konsekvensene for reindrifta. Rapporten vil foreligge i oktober.

– Ren og skjær hykleri

Både reindriftssamene i Nordland og på svensk side synes det er merkelig at regjeringen åpner opp områder til et kinesiskeid selskap.

– Både Sverige og Norge reiser rundt om i verden og prater om menneskerettigheter. Så holder de ikke rent i sin egen bakgård. Hva som skjer med menneskerettighetene i Kina lukker de øynene for, og er mest opptatt av å få til mest mulig handel med kineserne. Dette er ren og skjær hykleri, sier reineier Sara Ajnnak (38) fra Västerbotten.

Distriktet (samebyen) hennes har brukt Nasafjell i uminnelige tider.

Sara Ajnnak

HYKLERI: Sara Ajnnak tilhører Svaipa sameby i Västerbotten. De har brukt Nasafjellet i Nordland i uminnelige tider.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

– Kinesisk eierskap påvirker ikke

Statsminister Erna Solberg besøkte Kina i april i fjor. Hun betegnet reisen som en suksess.

– Mange av de bilaterale spørsmålene gjør nå at vi på en lang rekke områder kommer til å ta vekk små og store hinder mellom våre land for god utvikling for norsk næringsliv, arbeidsplasser og annet, sa statsministeren til norsk presse under kinabesøket.

Det er China National Bluestar som eier Elkem. Bluestar er igjen en del av det statlige ChemCina.

På spørsmål om regjeringen holder døren oppe for selskapet for å opprettholde den gode tonen mellom Norge og Kina, svarer landbruksministeren slik:

– Det er ingen saker der eierskapet til selskapet påvirker hvordan vi disponerer arealene. Vi gjør vurderinger på grunnlaget til næringsutvikling. At det er kinesiske eierinteresser i dette påvirker ikke saksbehandlingen, sier Dale.