Minister: – Vi kan ikke ta ansvar for dette

Miljømininsteren med klart budskap til sin finske kollega: – Beklagelig at vi ikke har lykkes med å oppnå enighet om forvaltningen av Tanaelva.

Laksefiske i Tanaelva ved Storfossen
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Tine Sundtoft på Slåttholmen

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft har skrevet brev til sin finske kollega.

Foto: Geir Ingar Egeland/NRK

«Kjære Kimmo Tiilikainen». Slik åpner klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) brevet til sin ministerkollega i den finske regjeringen. Tiilikainen er jordbruks- og miljøminister. Etter gratulasjonen med utnevnelsen i den finske regjeringen, går Sundtoft rett på sak:

– Som hovedansvarlig for villaksforvaltningen i Norge, mener jeg at vi ikke kan være med på å ta ansvar for den nåværende forvaltningen av Tanavassdraget særlig lenger, skriver den norske statsråden.

Norge og Finland forvalter laksen i vassdraget i felleskap.

Stridstema: Tanalaksen

Hun ber Tiilikainen prioritere de pågående forhandlingene mellom Norge og Finland om laksefisket i Tanavassdraget.

– Situasjonen for laksebestandene her er, som du sikkert vet, svært bekymringsfull, skriver Sundtoft.

Hun viser til at det i Norge er bred enighet om at den nærværende avtalen om fisket har ført til en forvaltning som både er i strid med kravene til et bærekraftig laksefiske og lokalbefolkningens rettigheter og interesser.

Sundtoft forteller også om utredningen om en nasjonal forvaltning av den norske delen av vassdraget.

Optimist

– Vi utreder om en nasjonal forvaltning kan ivareta hensynet til villaksen og lokalbefolkningen på en bedre måte fra 2017. Avtalen vurderes derfor sagt opp i løpet av høsten 2015. Jeg vil imidlertid understreke at vårt primære mål er å få på plass en ny avtale fra og med 2017, og er tilfreds med at våre forhandlingsledere nå arbeider målbevisst med sikte på dette, skriver hun.

Sundtoft gir også uttrykk for at hun er optimistisk.

– Jeg har merket meg at det er oppnådd mye gjennom forhandlingene så langt. Det bør derfor være fullt mulig å oppnå enighet dersom vi begge viser vilje til dette, skriver klima- og miljøministeren.