Fikk se gammelbrua gynge

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen lover ny tofelts bru over Tana.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøkte Tana torsdag.

Her kjører en tankbil over Tana bru i dag. VIDEO: Eilif Aslaksen

– Dette er et skue. Du ser jo hvordan brua gir etter etter hvert som bilen kjører over, sier ministeren som i dag passerte Tana bru på sin sommerturné langs E6 fra Oslo til Kirkenes .

Ketil Solvik-Olsen (t.v.) og Frank Martin Ingilæ

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (t.v.) sammen med ordfører Frank Martin Ingilæ ved Tana bru.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Solvik-Olsen (Frp) møtte representanter fra Statens vegvesen og lokale politikere fra Tana med ordfører Frank Martin Ingilæ (Ap) i spissen. Mens delegasjonen inspiserte den gamle brua over Tanaelva fra 1948, var det mye tungtransport underveis. Dette gjorde inntrykk på statsråden.

– Jeg ser jo hvordan trafikken stopper opp på grunn av de store bilene. Derfor bør du ha bru med to felt, sier han.

Da blir det fortgang med nybrua?

– Ja, den må vi få på plass, svarer Ketil Solvik-Olsen.

Ikke lønnsomt prosjekt

En gjennnomgang som NRK gjorde av investeringsprogrammet i Nasjonal Transportplan (NTP) før valget i 2013, viste at seks av ti prosjekter er ulønnsomme.

Noen av de minst lønnsomme veistrekningene er i nord. I Skarvbergtunnelen i Troms passerer det i snitt beskjedne 340 biler i døgnet. For hver krone som puttes inn i arbeidet med denne, er nettonytten man får tilbake 1,04 kroner i minus, viste undersøkelsen.

Det samme er Tana bru i Øst-Finnmark, en lokal flaskehals med omtrent samme estimerte minus-nytte.

Nesten en halv milliard kroner

Frp-toppen forsvarer imidlertid den planlagte investeringen i Tana. Foreløpige anslag viser at en ny bru vil koste 450 millioner kroner.

– Næringslivet er helt avhengig av at vegsystemet fungerer. Dette skaper arbeidsplasser. Det gir staten skatteinntekter og lønnsinntekter for arbeiderne. Hvis man ikke tar med disse perspektivene, så er ikke denne samfunnsøkonomiske analysen veldig mye verdt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til NRK.

Tanaordfører Frank Martin Ingilæ har stor tro på at regjeringen vil bevilge de nødvendige millionene til den nye brua.

– Vi håper på byggestart snart. Det ville vært stort om den sto ferdig i 2018; 70 år etter at den gamle brua ble tatt i bruk, sier han til NRK.

Korte nyheter

 • Giellafestiválavahkku boahtte jagi

  Romssas áiggošedje boahtte jagi doallat giellafestiválavahku, muitala Gáisi gielddaguovddáža jođiheaddji Niklas Labba. – Dás galggašii leat girjjálašvuohta, musihkka, málesteapmi ja nu ain. Mii áiggošeimmet gielain dahkat festivála, čilge Labba. Dán vahkus dollo Sámi giellavahku miehtá Sámi. Ulbmilin lea lokte sámegielaid árvvu, ja buoridit máhtu sámi gielaid ja kultuvrra birra olles servodagas.

  Niklas Labba
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Går av etter to år som fylkesråd

  – Jeg har bedt om å fratre som fylkesråd fra første november. Dette har jeg gjort etter en samlet vurdering av de to år som har vært, og veien fremover. Det meddeler fylkesråd for plan, økonomi og kultur i Troms og finnmark fylkeskommune Anne Torill Eriksen Balto (Sp) på sin Facebookside. Eriksen Balto legger noe av skylden for sin avgang på sammenslåingen av Finmark og Troms fylkeskommuner, og hun er lei seg for at sammenslåingen har mange priser. Nå håper hun bare at Finnmark blir godt representert i den forholdsvis nye fylkeskommunen.

  Anne Torill Eriksen Balto
  Foto: Monika Falao pettersen / NRK
 • Må vel bytte navn på plakaten

  Skulle Finland komme til å arrangere Eurovision song contest en gang til, så må de vel endre logoen. For Språkrådet oppfordrer deg til å bruke de svenske navnene på finske steder og byer. – Svensk er sidestilt med finsk som offisielt språk i Finland, men svensk er et mindretallsspråk som er under økende press. Der stedsnavn i Finland har både en svensk og en finsk form, anbefaler Språkrådet å velge den svenske formen, skriver Språkrådet på sin nettside. Men Språkrådet får pepper for sine anbefalinger. Les mer om det her.

  Eurovision Song Contest Helsingfors