NRK Meny
Normal

Ministara vástádus beahttá Sámedikki

Lea dehálaš ahte dearvvašvuođadoaimmahagaid stivrralahtut ovddastit ráđđehusa ja eai Sámedikki. Nu cealká dearrvašvuođa- ja fuolahusministtar maŋŋil go odne lea gulahallan Sámedikki ovddasteddjiiguin.

Helseminister Bent Høye

Dearvvašvuođa- ja fuolahusministtar, Bent Høye lea odne deaivvadan Sámedikki ovddasteddjiiguin, muhto su vástádusat behttet Sámedikki.

Foto: Heaika Nilsen Skum / NRK

Sámediggeráđđi Henrik Olsen lea odne deaivvadan dearvvašvuođa- ja fuolahusministariin Bent Høyeniin gulahallančoahkkimis Oslos. Čoahkkimis gal ministtar buvttii dakkár vástádusaid maid sii eai lean vuordán, dadjá Sámedikki ráđđelahttu Henrik Olsen.

Ovddastit ráđđehusa

Ráđđelahttu Henrik Olsen lohkq lunddolažžan ahte Sámediggi nammada stivrraáirasiid dearvvašvuođadoaimmahagide daid guovlluin gos ollu sápmelaččat orrot. Dása ii leat Dearvvašvuođa- ja fuolahusministtar, Bent Høye ovttaoaivilis, ja dadjá ahte stivraáirasat galget ovddidit su ja ráđđehusa dearvvašvuođapolitihka eaige Sámedikki.

Ii vuosttil Sámedikki evttohanvuoigatvuođa

Dearvvašvuođa- ja fuolahusministtar Bent Høye ii loga lunddolažžan ahte Sámediggi nammada áirasiid dearvvašvuođadoaimmahagaid stivrraide, ja dadjá ahte ii han Stuorradiggi ge sáhte váikkuhit geat válljejuvvojit Davvi Dearvvašvuođa stivrii. Sámesdiggi lea evttohan áirasiid dearvvašvuođadoaimmahagaid stivrraide, muhto daid ii leat ministtar vuhtiiváldán.

Dása vástida Bent Høye ahte sus ii leat makkárge vuosteháhku dasa ahte Sámediggi evttoha stivrraáirasiid, muhto su prinsihpaoaidnu lea ahte stivraáirasiid galgá doaimmahagaid čoahkkin válljet.

Beahtahallan

Sámediggeráđđi Henrik Olsen mieđiha ahte Sámedikki bealis leat sii beahtahallan, ja dadjá ahte eiseválddit dáinna lágiin njeidet sámedikki legitimitehta. Son loahpaha ahte seamma ládje go Stuorradikkis lea ovddasvástádus hábmet dearvvašvuođapolitihka dážaid hárrái, de lea Sámedikkis ovddasvástádus hábmet dearvvašvuođapolitihka sámiid várás.