Hopp til innhold

Ti millioner i gjeld

Mineralutvikling AS som utvinner Náranaš-steinen i Kautokeino, kan gå konkurs. De lovte arbeidsplassene til Kautokeino kommune går dermed tapt.

Steinbruddet hvor Náranaš-steinen brytes

Steinbruddet hvor Náranaš-steinen brytes.

Foto: Åse Pulk / NRK

– Vi har en stor gjeldsbyrde på cirka 10 millioner kroner. I disse dager restrukturerer vi selskapet og skal ta viktige avgjørelser for den videre driften, sier den nye styrelederen i Mineralutvikling AS, Jan Ole Parken.

– Kan selskapet nå gå konkurs på grunn av opparbeidet gjeld på ti millioner?


– Situasjonen er dramatisk, men vi forsøker å berge driften, sier Parken, som ikke ønsker å si noe mer om saken.

Selskapet har hatt planer om storstilt drift i Kautokeino hvor de bryter Náranaš-steinen, men finanskrisen har ført til at de ikke får videresolgt steinen.

Ba om å slette gjeld

Den tidligere styrelederen i selskapet, Robert Hermansen, skrev i oktober i fjor et brev til selskapets kreditorer og andre samarbeidsforbindelser der han orienterte om selskapets situasjon.

– Etter en rekke vanskelige år ble Mineralutvikling i 2009 hardt rammet av finanskrisen og selskapets egenkapital er nå tapt. Styret har derfor besluttet at all virksomhet i bruddet oppfører fra nå og frem til 1. mai 2010, skriver den daværende styrelederen.

For å reise ny egenkapital ba Hermansen om betalingsutsettelse på lånene som selskapet har.

– Vi ber våre største kreditorene akseptere en gjeldsreduksjon på 50 prosent. De mindre kreditorene ber vi om en betalingsutsettelse til mars 2010.

Mistet oppkjøpsavtale

Masi kvarts

Masikvartsitt - steinen som utvinnes i Kautokeino av selskapet Mineralutvikling AS. Nå spøker det for driften.

Foto: Larvik Granite As

I fjor vår ble det kjent at selskapet hadde havnet i en økonomisk vanskelig situasjon da de mistet oppkjøpsavtalen med Larvik Granite AS, som i flere år kjøpte Náranaš-steinen - masikvartsitt.

Daværende styreleder Robert Hermansen understreker i brevet sendt til de største kreditorene at styret fortsatt har en sterk tro på selskapets videre drift og potensiale til å bli en grunnpilar i norsk bergindustri.

Hermansen ønsker ikke å kommentere brevet eller selskapets økonomiske situasjon overfor NRK Sámi Radio.

Kommunen kan tape stort

Kautokeino kommune har nettopp bygd en bru til 16 millioner kroner, slik at det blir kortere vei til bruddet i henhold til forhandlingsavtalen mellom kommunen og selskapet.

Men avtalen skulle også sikre Kautokeino kommune 15 videreforedlingsarbeidsplasser i tillegg til arbeidsplassene på selve feltet, samt leieinntekter av veibruken.

Kommunestyret har tatt opp et lån på ni millioner kroner for å finansiere brubyggingen. Hvis selskapet nå går konkurs, vil kommunen tape stort - både inntekt og arbeidsplasser vil gå tapt.

Korte nyheter

 • Eanemus gehččon filbma Netflixas

  Kampen om Narvik filbma lea dat filbma maid leat dán vahkkus eanemusat geahččan olles máilmmis, nu čájehit Netflix vahkkosaš logut. Dan čállá avisa Fremover.

  Ođđajagimánus lei vejolaš geahččat filmma streamema bokte 84 riikkas, ja dan rájes leat filmma streamen measta 38 miljovnna minuhta. Dat lea 20 miljovnna geardde eambbo go dat filbma mii lea nuppi sajis.

  Dat mielddisbuktá ahte badjel 21 miljovnna olbmo leat geahččan filmma ovtta vahkkus. Filbma boahtá norgga streamenbálválusaide čakčat.

  Plakat for Kampen om Narvik
  Foto: Nordisk Film
 • Oaivvilda goddinearri lea beare badjin

  Otne álgá albbasbivdu, ja Birasdirektoráhtta diktá báhčit 51 ealli. Albbas lea áitojuvvon Norggas, ja Luonddugáhttenlihttu oaivvilda goddinearri lea beare allat. Luonddugáhttenlihttu luondduvalljivuođa fágajođiheaddji, Arnodd Håpnes, čállá preassadieđáhusas ahte albbas lea dál mealgat vuollel nállemihttu.

 • Áigu bissut brasilalaš politihkas

  Ovddeš Brasila presideantta Jair Bolsonaro dadjá son áigu ain leat aktiiva brasilalaš politihkas.

  Olgešbeale politihkkár, gean gohčodit trohpaid Donald Trumpan, lea leamašan Florida das rájes go juovlamánus vuoittáhalai presideanttaválggas, gurutbeale politihkkárii Luiz Inacio Lula da Silvai.

  Disdaga sártnui Bolsonaro 400 berošteddjiide Orlandos čoahkkimis, maid konservatiivvalaš eksiilaorganisašuvdna Yes Brazil lágidii. Bolsonaro dajai ahte son áigu leat aktiivvalaš brasilalaš politihkas.