NRK Meny
Normal

– Blir det mer barnearbeid i u-land og sosial dumping hvis vi sier nei til gruvedrift?

Spørsmålet blir sentralt når mineralnæringen møtes til seminar og debatt. Samtidig kommer den nye styrelederen i Norsk Bergindustri til Finnmark for å bli kjent med utfordringene.

Demonstrasjon mot gruvedrift

Bildet er fra en demonstrasjon mot gruvedrift. Dette skjedde i 2013.

Foto: Åse Pulk/NRK

Fokuset på mineralutvinning i nord er sterk. Til høsten planlegges det flere seminarer og reiser hvor dette er tema.

Samtidig venter selskapet Nussir ASA i Kvalsund på en avklaring på utslippstillatelsen i Repparfjorden. Miljødirektoratet har varslet at de trenger mer tid til avgjørelsen.

– Saken er stor og vanskelig, og vi ser at vi må bruke mer tid enn vi trodde, sier seksjonsleder Harald Sørby i Miljødirektoratet til nettstedet High North News .

Stor samisk motstand

Fra samisk hold er motstanden mot gruvedrift stor. Under nordområdekonferansen Arctic Frontiers 2015 i Tromsø i januar varslet sametingspresident Aili Keskitalo dette:

Sametingspresident Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

– Jeg må nok dessverre konstatere at Nussir-saken ganske sikkert kommer til å ende opp i retten.

Motstanden mot gruvedrift i Norge blir et sentralt tema på et seminar til høsten.

– Medvirker vi til uverdige arbeidsforhold, sosial dumping og barnearbeid i utviklingsland dersom vi takker nei til gruvedrift i Norge?

Dette er altså et av spørmålene på seminaret som er planlagt til tirsdag 6. oktober i år ved Norsk Bergverksmuseum i Kongsberg.

Hovedtemaet for seminaret og paneldebatten er «Mineraler – trenger vi det?». Det blir også stilt spørsmål om det er etisk forsvarlig at en stor del av metallene som brukes i Norge, importeres fra forurensede gruver i utviklingsland.

Det endelige programmet er klart i slutten av august. I alle fall er det klart at direktør Øystein Rushfeldt fra Nussir skal delta.

– Samene i skammekroken

Sametingspresident Aili Keskitalo synes dette minner om hersketeknikk.

Er det ikke litt naivt å tro at mer utvinningsindustri i Sápmi automatisk fører til mindre barnearbeid og forurensning i andre deler av verden, spør hun.

– Jeg tror det beste vi kan gjøre er å arbeide for høye internasjonale standarder når det gjelder både miljø og menneskerettigheter, styrke de organene som overvåker dem, og bidra med gode eksempler selv. Den norske mineralloven holder ikke mål. Hva med å begynne der, i stedet for å forsøke å sette samer i skammekroken, spør hun på sin Facebook-profil.

Hun sier det er prisverdig å arbeide for mindre barnearbeid og sosialdumping.

– Men kanskje er adressen feil. Den internasjonale gruveindustrien trenger kanskje et oppgjør, sier hun til NRK.

Vil bli bedre kjent med Finnmark

I slutten av august kommer den nye styrelederen i sammenslutningen Norsk Bergindustri til Finnmark.

– Formålet er at Henrik Bager skal bli bedre kjent med natursteins- og mineralbransjens utfordringer, skriver generalsekretær Elisabeth Gammelsæter i et brev til Sametinget.

På det tre dagers foreløpige programmet står besøk på Alta skiferbrudd, befaring og samtaler på Stjernøya og møter med Sametinget og Finnmarkseiendommen.