– Det ligger milliarder i Bieddjovaggi

Analysene for leteboringen er klar, den viser gode tall for en fremtidig drift.

Biddjovagge i Kautokeino kommune
Foto: NRK

Det svenske gruveselskapet Alcaston Exploration AB, har i år drevet leteboring i Bieddjovaggi.

Milliarder

Da det forrige gruveselskapet Outukumpu fra Finland avsluttet i 1991, lå det fortsatt betydelige mengder minearaler igjen i Bieddjovagge, men prisen den gang var vesentlig lavere enn i dag.

Outukumpu produserte i sine seks år 6486 kilo gull, og 30 137 tonn kobber, noe som ikke holdt til lønnsomhet den gang. Hadde det derimot vært i dag, ville dette utgjort gull for omlag 1,6 milliarder, og kobber for hele 6,3 milliarder kroner.

Oppstart om 2-3 år

Administrerende direktør Lars-Åke Claesson.

Administrerende direktør Lars-Åke Claesson i Alcaston Exploration AB

Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

Prøveanalysene Alcaston Exploration så langt har utarbeidet, viser at potensialet i Bieddjovaggi er stort. Alcastons direktør, Lars-Åke Claesson, er fornøyd:

– Ja, det er gledelig at vi nå har kunnet fastslå at det ligger drivverdige forekomster i Bieddjovaggi. Nå vet vi at det fins omlag 300 tusen tonn med malm der oppe.

– Går alt som vi håper, er vi klare for oppstart om 2-3 år, sier Lars-Åke Claesson til NRK Sámi Radio.