Mine fra krigen i Porsangerfjorden

Porsangerfisker oppdaget på torsdag det som mest sannsynlig er en mine fra andre verdenskrig. På tirsdag har ikke politiet eller forsvaret vært i området.

Mulig mine
Foto: Arild Olsen

Marius Johansen som er krabbefisker i Porsangerfjorden oppdaget på torsdag det som mest sannsynlig er en hornmine fra krigens dager.

– Mest sannsynlig en tysk mine

Johansen og kameraten diskuterte hva de skulle gjøre. Erfaringene deres at politiet ikke tar slike saker på alvor, medførte at de tok kontakt med en pensjonert forsvarsansatt hvor de spurte hva de skal gjøre med saken.

– Han tok kontakt med sine bekjente i forsvaret hvor han fortalte om funnet. Halvtime senere ringte han tilbake til meg og fortalte at etter beskrivelsen er det 70-80 prosent sikket at det er en tysk mine fra andre verdenskrig.

Ble varslet på torsdag, men ingenting har skjedd

Politiet ble varslet om dette funnet på torsdag. Og på lørdagen oppdaget faren og onkelen til Johansen at minen var borte.

Johansen forteller at politiet eller forsvaret har ennå ikke vært i området, og han synes det er oppsiktsvekkende at politiet ikke går ut å advarer fiskere i Porsangerfjorden at det er en mulig mine i fjorden.

– Det er 30-40 båter som driver med krabbefiske i indre- og ytre deler av Porsangerfjorden, og i tillegg går det skip og båter døgnet rundt i fjorden. Det er stor sannsynlighet at en av båtene kan treffe minen, sier Johansen.

– Tar ikke menneskeliv på alvor

Johansen er bekymret og betenkt over at politiet og forsvaret ikke tar menneskeliv på alvor.

– Dette dreier seg om familier, vi fiskere har unger og familie som er glad i oss og som ønsker at vi skal komme vel hjem igjen.

Johansen har krevd at politiet går ut i media og informerer at det er en eller flere miner på rek i Porsangerfjorden.

– Dette må gjøres slik at den enkelte fisker vet om den ekstra risikoen det er å fiske i fjorden med en mulig mine på rek, iser Johansen.