Mindre rammet av radioaktivitet

Mens sørsamer i Norge og Sverige har blant de høyeste verdiene i verden av såkalt becquerel i kroppene, minker nivået blant finske samer. Årsaken er blant annet at finsksamer ikke spiser like mye radioaktivt reinkjøtt som før. – Man spiser blant annet mer kylling og fisk, sier Maarit Muikku i den finske Strålsäkerhetscentralen til YLE.