Mindre mobbing i Karasjok

Karasjok var blant verstingene når det gjaldt mobbing på skolen. Nå har kommunen minst mobbing blant de samiske kommunene.

Karasjok skole

Grunnskolen i Karasjok.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Arnulf Soleng

– Vi har skjerpet våre rutiner, og blitt flinkere til å fange opp mobbetilfeller, sier rektor ved grunnskolen i Karasjok, Arnulf Soleng. Hør intervju nederst i artikkelen.

Foto: Ronald Isaksen Pulk / NRK

Karasjok kommune som tidligere var blant de verste når det gjelder mobbing, har snudd en negativ utvikling og kan skilte med minst mobbing av samekommunene, med en mobbeindeks på 1,2.

Det skriver Ságat . De har benyttet tallmateriale fra skoleporten.no, som er basert på elevundersøkelser.

Tiltak har hjulpet

For noen år siden var det mye mediefokus på mobbing i Karasjok. Da var Karasjok på mobbetoppen i Nord-Norge. Mobbesakene gjorde sterkt inntrykk på Barneombudet , og det ble arrangert et eget folkemøte om mobbing i Karasjok.

Rektor ved Karasjok skole, Arnulf Soleng, forteller at tiltakene som ble iverksatt for å forebygge og hindre mobbing har båret frukter.

– Det er iverksatt en rekke forebyggende tiltak. Blant annet har vi synliggjort hvem som har ansvar for hva og hva som skal gjøres når mobbing avdekkes, sier han til Ságat.

Tysfjord på mobbetoppen

Ifølge tall fra de 9 kommunene innenfor samisk språkforvaltningsområde, for 7. klassetrinn, ligger Tysfjord på mobbetoppen. Der er mobbeindeksen på 2,3.

Deretter følger Lavangen og Tana. Mobbeindeksen der er henholdsvis 2,0 og 1,8. Kautokeino ligger hakk i hæl med 1,7.

Deretter følger Kåfjord i Troms, Porsanger i Finnmark og Snåsa i Nord-Trøndelag, alle med 1,4. Tall for Nesseby kommune fra de siste skoleårene er unntatt offentlighet. I 2008-09 hadde kommunen en mobbe­indeks på 1,4.

Hør rektor ved Karasjok Grunnskole, Arnulf Soleng, her: