Milliontilskudd skal gjøre dette senteret til et enda større kraftsenter

Fylkesrådet og Sametinget bevilger til sammen 1,4 million kroner i 2016 til et forprosjekt som skal styrke Árran som opplevelses- og kunnskapsinstitusjon fram mot 25-årsjubileet i 2020.

Árran lulesamisk senter

Nå skal Árran lulesamisk senter vokse enda mer.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Ved å videreutvikle Árran vil lulesamisk kultur bli mer synlig både nasjonalt og internasjonalt. Utvidelsen av virksomheten vil også legge til rette for nye kompetansearbeidsplasser i kommunen, sier fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll.

Styret i Árran ønsker å utvide Árrans bygningsarealer med 30 prosent (ca. 600 m2), renovere eksisterende bygningsmasse og etablere mellom 10 og 17 nye arbeidsplasser. Styret har også en målsetning om å øke det årlige besøkstallet til 20 000 fra år 2020. I så fall vil dette være på nivå med Hamsunsenterets besøkstall i dag. Hovedprosjektet er i dag kostnadsberegnet til mellom 40 og 44 millioner kroner.

Synlig samisk kultur

Fylkesråd, Tomas Norvoll hevder at disse endringer vil bety at samisk kultur og historie blir mer synlig i Nordland fylkes reiselivstilbud og at Nord-Salten blir et mere attraktivt reisemål. Han sier at Árran kan utføre tjenester som oppfyller språkrettigheter i barnehage, grunnskole og videregående skole gjennom fjernundervisning.

Norvoll

Fylkesråd i Nord fylke, Tomas Norvoll, vil bidra til styrking av samisk kultur og historie i Nordland.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Fylkesrådet og Sametinget bevilger til sammen 1,4 million kroner i 2016 til et forprosjekt som skal styrke Árran som opplevelses- og kunnskapsinstitusjon fram mot 25-årsjubileet i 2020, opplyser Sametinget og Fylkeskommunen i en pressemelding.

Ved å videreutvikle Árran vil lulesamisk kultur bli mer synlig både nasjonalt og internasjonalt. Utvidelsen av virksomheten vil også legge til rette for nye kompetansearbeidsplasser i kommunen, sier fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap).

Vil ha 20 000 besøkende

Styret i Árran har mål om å øke Árrans bygningsareal med 30 prosent (ca. 600 m2), renovere eksisterende bygningsmasse og etablere mellom 10 og 17 nye arbeidsplasser. Målsetning er å få 20 000 årlig besøkende etter 2020, som er på nivå med Hamsunsenteret i dag. Hovedprosjektet er i dag kostnadsberegnet til mellom 40 og 44 millioner kroner.

Viktige samfunnsmål

Styret i Árran mener at de endringer som det de nå legger opp til, vil styrke Árran som et kraftsenter for lulesamisk språk, og vil bli en arena for høyere utdanning innen lulesamisk språk. Styret mener også at Árran kan utvide sin virksomhet til å understøtte entreprenørskap og innovasjon samtidig som de selv kan være en tjenesteyter med base i samisk kultur, historie og næringer.

– Fra Sametingets side er vi glade for å kunne bidra til utviklingen av Árran, som allerede utfører sentrale samiske samfunnsoppgaver. Denne utbyggingen er et viktig steg videre for å ta ut potensialet i Árran som institusjon, og for utvikling av fagmiljøene og samfunnet rundt institusjonen sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Sametingspresident Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo er glad for å kunne bidra til å utvikle Árran.

Foto: Johnny Andersen / NRK

Forprosjekt

Før denne prosessen settes i gang skal det gjennomføres et forprosjekt, der målet er å komme frem til gode løsninger for brukerne, dokumentere investeringsbehovet og utarbeide forslag til og grunnlagsdokumenter for finansiering av hovedprosjektet.

Fylkesrådet i Nordland bevilger en million kroner fra DA Bodø-midlene til dette forprosjektet. Også Sametinget er med på spleiselaget, med et tilskudd på 400 000 i 2016.