Millionerstatning for nasjonalpark

Reineiere har fått over 3 millioner kroner i erstatning fordi det er vanskelig å drive effektivt på beitene i Stabbursdalen nasjonalpark.

Nasjonalparken ble utvidet i 2002, men først ti år senere ba reineierne om å få fastsatt en erstatning. Etter at saken har gått sin gang i byråkratiet, har Indre Finnmark denne uka kommet fram til en erstatning.

Reineierne har fått medhold i at jobben deres ble vanskeligere på grunn av vernereglene.