Vinden gjør kommunen rik

Kvalsund kommune kan snart få avgiftsinntekter på 40 millioner kroner av vind og gruvedrift. Utrolig, men sant sier ordføreren.

Vindmøllepark
Foto: Kjell Herskedal / Scanpix

I løpet av to år regner Kvalsund kommune å motta 28 millioner kroner årlig i eiendomsskatter av to vindmølleparker. I tillegg forhandler kommunen med gruveselskapet Nussir om en årlig avgift fra selskapet på cirka ti millioner kroner.

Utrolig mye penger

Ragnar Olsen

Ordfører Ragnar Olsen

Foto: Thor Thrane / NRK

Ordfører i Kvalsund kommune, Ragnar Olsen sier at avgiftsinntekter på nærmere 40 millioner kroner årlig er som et eventyr og er nærmere halvparten av kommunens årsbudsjett. Kvalsund kommune blir rikere enn nabokommunen Hammerfest sier Olsen.

- I forhold til folketallet, vil Kvalsund kommune få mer i avgiftsinntekter enn det Hammerfest kommune får av Snøhvit gassanlegget. Det vil igjen bety at Kvalsund kommune om noen år vil være fylkets rikeste kommune sier Olsen.

Skole og veier

Kommunen planlegger å bygge ny skole, asfaltere veier, utbygge nye boligfelter og avsette midler til næringsfond. Ordføreren sier at i tillegg til millioner i avgiftsinntekter, vil kommunen få en meget stor økning i skatteinntekter.

HØR:

- Med gruveoppstart og vindmøllepark utbygginger om cirka et år, vil det bli mange nye arbeidsplasser i kommunen og det vil gi store skatteinntekter til kommunen, sier Ragnar Olsen.