Hopp til innhold

Korte nyheter

 • Samisk høgskole får 6 millioner kroner for etablering av studier i Øst-Finnmark

  Stortinget tildeler 6 millioner kroner til Samisk Høgskole for perioden 2023-2026. Rektor ved høgskolen Laila Susanne Vars er svært fornøyd.

  – Jeg er takknemlig for at Stortinget har bevilget tilleggs midler slik at vi kan videreutvikle og etablere studier i Øst-Finnmark. Samisk høgskole har hatt dette som mål de siste årene, men har manglet bevilgning. Denne tildelingen gjør det mulig for Sámi allaskuvla å etablere begynnerkurs i samisk, nærmere bestemt «SÁÁL -Nordsamisk i praktiske læringssituasjoner". I tillegg har vi planer om å tilby etter- og videreutdanning i Øst-Finnmark for lærere og andre. Dette er i tråd med Samisk høgskoles strategi på utvidelse av begynnerkurs i samiske språk, sier Vars.

  Rektor håper også at Stortinget og regjeringen vil følge opp Sannhets- og forsoningskommisjonens forslag når de behandler statsbudsjett i høsten 2023, og at de gjennom dette styrker Samisk høgskoles studietilbud.

  Midlene er en del av den nylig vedtatte aktivitetspakken for Øst-Finnmark, der regjeringspartiene og SV på Stortinget har blitt enige om å tildele totalt 105 millioner kroner. Formålet med midlene er å skape arbeidsplasser og et bedre tilbud for innbyggerne i Øst-Finnmark.

  Det kommer frem i en pressemelding torsdag.

  Loga sámegillii.

  Sámi allaskuvlla rektor, Laila Susanne Vars.
  Foto: Marie Louise Somby / Árvu
 • Sámi allaskuvla oažžu 6 millijovnna ruvnno ásahit oahppofálaldagaid Nuorta-Finnmárkkus

  Stuoradiggi lea juolludan 6 millijovnna ruvnnu Sámi allaskuvlii. Dainna lea allaskuvla rektor Laila Susanne Vars hui duhtavaš.

  – Lean giitevaš go Stuoradiggi juolluda allaskuvlii liige ruđa vai mii beassat hábmet ja álggahit oahppofálaldagaid Nuorta-Finnmárkkus. Sámi allaskuvllas lea leamaš dát áigumuš maŋemuš jagiid, muhto mis lea váilon ruhtadeapmi, dadjá Vars.

  Allaskuvllas lea maid mihttun váldit oasi vástidit sámi servodagaid guovddáš máhttodárbbuid ja nannet guovddáš sámi servodagaid ja birrasa. Dán ruhtadeami geažil duohtandahká daid mihttuid ja nannet Sámi allaskuvlla oahppofálaldagaid Nuorta-Finnmárkkus.

  Ruhtadeapmi lea oassin aitto mearriduvvon doaibmapáhkas, mas ráđđehusbellodagat ja SG Stuoradikkis leat soahpan juolludit oktiibuot 105 millijovnna ruvnno. Ulbmil ruhtadeami lea ásahit bargobáikkit ja addit buoret fálaldaga Nuorta-Finnmárkku álbmogii.

  Nu čállet preassadieđáhusas duorastaga.

  Les på norsk.

  Sámi allaskuvlla rektor, Laila Susanne Vars.
  Foto: Marie Louise Somby / Árvu